Ändring av riktlinjerna kring challengecacher

Posted by Z_Agori Berix Monday, March 12, 2012 7:52:00 PM Categories: gc.com riktlinjer

I dag har riktlinjerna beträffande challengecacher uppdaterats. Det innebär en mindre förändring av de faktiska riktlinjerna(http://support.groundspeak.com/index.php?pg=kb.page&id=308#puzzle) samt att hjälpcenterartikeln om challengecacher (http://support.groundspeak.com//index.php?pg=kb.page&id=206) nu tydligare knutits till riktlinjerna och uppdaterats.

I korta drag kan följande förändringar nämnas:

  • Det är inte längre tillåtet att utesluta tidigare fynd.
     
  • Krav som gör att man bör förändra sitt cachande för att klara målen är inte längre publicerbara. Exempel på sådana är procentmål såsom "minst 10% av alla dina loggade cacher måste vara mysteries". Ska man nå detta mål innebär det förmodligen att man bör undvika att logga tradcacher innan procentmålet är nått.
     
  • Man har förtydligat att det måste finna ett enkelt sätt att redovisa att man klarat utmaningen. Redovisningsmetoden måste gå att få fram med info från geocaching.com, ej kräva tredjepartsmjukvara och gå att redovisa utan att cacharens integritet riskeras.
     
  • Man har även förtydligat att utmaningen ska vara enkel att förstå och innehålla få regler.

Om ni funderar på att lägga ut en challenge ber vi er därför läsa igenom de länkade dokumenten igen. Vi kommer inom kort uppdatera de översatta riktlinjerna samt vår FAQ om challengecacher.

Gravatar
(c) 2010-2015 Sweden Reviewers