Posts in Category: Nyheter

Long time no see... 

... men trots att det varit tyst här har vi inte varit overksamma
Posted by Toa Norik Friday, August 29, 2014 5:20:00 PM Categories: Nyheter

Vilken sommar vi haft! Detta har nog varit en rekordsommar. Vi från Sweden reviewers hoppas att ni haft underbara cachingdagar i sommar. Återstår att se om det blir någon form av rekord på geocachefronten också, det får vi återkomma till.

Vi har varit väldigt dåliga på att skriva nyheter under sommaren men vi hoppas att ni haft nog att göra ändå, utan att läsa inlägg från oss. Dock har vi inte varit overksamma eftersom ni har hållit oss sysselsatta med nya gömmor samt diverse frågor & funderingar via mail. Några av oss har även varit på lite större event där ni kanske träffat oss.

Vilket fall tänkte vi meddela med detta inlägg att vi nu har uppdaterat vår guide till hur man skapar sin första geocache. Även du som lagt ut flera gömmor tidigare kan nog ha nytta av den eftersom den nu följer det nya formuläret. Det är en del större skillnader men grundprincipen är den samma. Varför inte ta en liten titt på den? Ni hittar den under menyn "Gör så här" eller via denna direktlänk: http://www.swedenreviewers.se/min-f%C3%B6rsta-geocache.aspx .

Vi ser fram emot en trevlig höst där vi förväntar oss att ni kommer hålla oss sysselsatta med era gömmor som ni nu enkelt skapar med hjälp av vår guide.

Gravatar

Tålamod i helgen 

Posted by Piraka Thok Wednesday, April 30, 2014 6:08:00 PM Categories: Nyheter

Nu i helgen, den 1-4 maj, kommer det att vara få aktiva reviewers i Sverige. Flera av oss åker till Oslo och av de som är kvar hemma finns det andra helgaktiviteter som lockar. Det kommer in många cacher till kön just nu så ni får ha tålamod tills vi är full styrka igen.

Vi hoppas att få möta många av er på Mega-eventet Meet the Lackey and Reviewers 2014 - Mega Event

Gravatar

Lägesrapport och vädjan - vårstädning 2014: 

Posted by Makuta Icarax Saturday, April 12, 2014 2:00:00 PM Categories: Nyheter

Vi har denna gång drygt 6000 cacher som vi identifierat med någon form av "problem". Tillsammans kan vi hjälpas åt att göra dessa problemfria igen!

 

Alla dessa cacher kollas manuellt och det underlättar för oss om man:

- alltid loggar Owner Maintenance (OM) varje gång man servat sin cache eller kontrollerat att den är okej.

- loggar Need Maintenance (NM) varje gång man stöter på en cache med oskrivbar loggbok. Med "oskrivbar" avses helt fulltecknad på alla sidor eller dyngsur. (En fuktig logg är som regel skrivbar.)

- avstår från att logga NM för att penna saknas eller är ur funktion (Det finns inget krav på att en cache ska innehålla en penna.)

- åtgärdar sin cache skyndsamt om man fått en NM-logg och därefter loggar OM

- postar en Note med tidsangivelse om när man beräknar att kunna återställa cachen igen, samt avaktiverar (”disablar”) den tills den är åtgärdad.

- tittar till sin cache om man får man ett antal DNFer på den och därefter bekräftar tillsynen med en OM-logg.

- loggar DNF om man letat ordentligt och inte hittar den inom rimlig tid.

- avstår från att logga DNF om det varit för mycket mugglare, regn eller annat som gjort att man inte hunnit/kunnat leta ordentligt, samt om man fått syn på men inte når fram/upp till behållaren. I dessa fall loggar man en Note.

 

Nu i första vändan avaktiverar vi de cacher som vi, baserat på vad vi kan läsa oss till, uppfattar som ologgbara. En månad efter första loggen från oss kommer vi att arkivera alla cacher som inte är åtgärdade eller det inte finns presenterat någon åtgärdsplan för. Vi stöter även på mängder av  cacher som det inte [längre] verkar vara något problem med, men som ändå har kvar ett NM-attribut. Dessa får en Reviewer Note som påminner om att logga OM.

 

Detta är ett tidskrävande arbete med många cachesidor och loggar att ta sig igenom och det kommer hända att vi drar fel slutsatser av det vi läser. Vet man då med sig att ens ”tvångsavaktiverade” cache är helt okej är det bara att

1) aktivera den igen med "Enable Listning" och

2) logga OM, dels för att få bort NM-attributet och dels för att tala om för kommande cachare att ”denna cache är det lönt att leta efter”.

 

Tack för er förståelse och hjälp med att hålla standarden uppe på det svenska cachebeståndet!

Gravatar

Vårstädning! 

Posted by Lord Vampire Tuesday, March 25, 2014 10:54:00 PM Categories: Allmänt Nyheter

Vi vill påminna om att snart är det dags för genomgången av Sveriges cacher, lite slarvigt uttryckt "vår städrunda". För att underlätta för oss vore det bra om ni förekom oss och tittade till era burkar innan vi sätter igång. I dagsläget finns det nästan 1400 st disablade (avaktiverade) cacher i Sverige förutom de är det också drygt 4000 st som är flaggade "Need Maintenance".


Kom ihåg att det röda "Needs Maintenance"-attributet INTE bör släckas genom att bara plocka bort attributet i attributhanteraren utan det tar man bort genom att logga "Owners Maintenance". Givetvis loggar man inte detta innan man kollat till sin gömma utan efteråt.


Vi är även medvetna om att snösmältningen har kommit olika långt i olika delar av landet men i så fall ber vi er att posta en "Note" på din cache med en förklaring till varför inte underhåll går att göra direkt. Detta gäller givetvis om det finns andra skäl än snöläget.

Gravatar

Cacheregistrering 

Delsteg på startkoordinaterna
Posted by Piraka Thok Sunday, March 2, 2014 8:24:00 AM Categories: Nyheter

För några dagar sedan sjösattes en ny cacheregistrering. Tanken med den är bland annat att man snabbare ska kunna se om den nya cachen krockar eller ej med publik information redan vid registreringen av den nya cachen. Dold information som exempelvis finaler till mysterycacher kommer fortfarande inte att visas utan i de fallen kommer informationen om att cachen ligger för nära komma i samband med en reviewers granskning av cachen.

Här kan ni läsa om den nya registreringen i en helpcenterartikel: http://support.groundspeak.com/index.php?pg=kb.page&id=464

 

För att detta ska fungera så bra som möjligt innebär det att det alltid måste finnas information om vad som finns vid startkoordinaterna på alla cachetyper förutom för traditionella cacher. Detta görs genom att förse cachen med en dold waypoint på startkoordinaterna. Genom att välja en av fyra typer av waypoint anges vad som finns vid starten.

1) Stages of a Multicache
Denna typ väljs för cacher där något har placerats ut vid startkoordinaterna. Det kan exempelvis vara en burk, laminerad lapp, QR-kod, UV-text m m.
Skriv i beskrivningen till detta delsteg vad det består av.

2) Question to Answer
Denna typ väljs för startkoordinater för platser som enbart innebär att besökaren ska hitta något som redan fanns på platsen innan cachens tillkomst. Exempel på detta kan vara ”räkna fönster”, ”kolla årtalet på väggen”.

3) Reference Point
Denna typ väljs för mysterycacher där startkoordinaterna inte behöver besökas utan bara har placerats på en godtycklig plats.

4) Final
För cacher där finalen finns vid startkoordinaterna (exempelvis Challenge) väljs typen Final.

Här kan ni läsa en hjälpcenterartikel om de olika delstegen: http://support.groundspeak.com/index.php?pg=kb.page&id=72

 

Vi ser gärna att ni tar er tid till att uppdatera era redan publicerade cacher utiftån denna information. Detta eftersom det kommer att göra att det blir lättare att få ut nya cacher i framför allt cachetäta områden. Vi vill betona att detta inte är något krav i dagsläget på redan publicerade cacher.

 

Om ni behöver hjälp med registreringen av delstegen har vi en guide här: http://www.swedenreviewers.se/waypoints.aspx

 

 

Gravatar

Uppdatering av rutin kring arkivering av opublicerade geocacher 

Posted by Z_Agori Berix Wednesday, December 4, 2013 11:56:00 AM Categories: Allmänt gc.com Nyheter

Vi har i dagarna uppdaterat den FAQ som beskriver hur vi arbetar med arkivering av opublicerade cacher. Bakgrunden är att Groundspeak avser att ta ett större grepp i syfte att  underhålla och rensa databasen från de opublicerade geocacher som övergivits och ligger kvar i systemet. Antalet har under åren växt och har med tiden blivit ett allt större problem. Och precis som man vill hålla efter redan publicerade geocacher och ta bort sådant som övergivits av cacheägarna vill man även ta bort sådant som aldrig heller blivit publicerat. Det kan kanske upplevas som onödigt men de finns flera olika bakomliggande skäl. För att inte göra denna nyhet onödigt lång ber vi att få hänvisa till artikeln som är länkad ovan. Vi har arbetat med frågan i några år men kommer nu även, då Groundspeak förser oss med material, arkivera opublicerade geocacher som inte uppdaterats på lång tid (f.n. ett år). Genom att göra detta kommer granskningsprocessen snabbas upp (mindre stopp)  bl.a. uppnås, bara för att nämna något.

Grundtanken när man registrerar en cache bör alltid vara att man avser att publicera den inom kort. Vi är självklart fullt medvetna om att det finns längre planer som gör att det inte alltid stämmer och så måste det också få vara såklart! Dessa gånger bör dock ses som undantag och genom att då kommunicera sina planer via reviewer notes på cachesidan, där man berättar kort om vad som är på gång och när den planeras att släppas, kan missförstånd undvikas och tid sparas. Och om man i framtiden bestämmer att istället automatisera den här arkiveringsprocessen kan det vara bra att regelbundet uppdatera beskrivningen med en ny note, alternativt uppdatera beskrivningen. Detta kommer göra att cache inte sorteras ut som övergiven.

Till sist vill vi bara nämna att det alltid kommer vara möjligt att få sin geocache avarkiverad om man inte vill registrera en ny, vilket är det föredragna sättet. Även om det inte är helt uppenbart var man hittar det, så beskriver vi i vår FAQ var man finner länkar till samtliga (inklusive arkiverade) geocacher man äger.

Gravatar

Vinterunderhåll 

Posted by Toa Norik Saturday, October 19, 2013 7:11:00 PM Categories: Allmänt Nyheter

Vintern raaasar in i våra landskap, cachens gööömsle kan ju bliva blött.

Dags att seeerva alla våra burkar, ingen vill ju få en D.N.F.

Ja så kan man ju skriva om en känd vårsång till en mindre känd vintersång. Vad vill vi säga med denna lilla trudelutt? Jo, nu är det åter dags att göra en översyn av våra geocacher runt om i landet. Vi håller som bäst på med att samla ihop råmaterialet för de burkar vi kommer syna. Detta gör vi genom att filtrera fram avaktiverade cacher, cacher i behov av underhåll, cacher med upprepade DNF:er.

Utifrån detta kommer vi sedan puffa på de aktuella cacheägarna så att man inte glömmer bort sitt uppdrag med att sköta om sina gömmor.

Vad kan du som cacheägare tänka på? Jo, du kan ju faktiskt förekomma oss genom att själv göra en koll på dina gömmor. Det gör du först enklast genom att titta på loggar. Har du fått någon ”needs maintenance”? Har du det röda attributet på någon av dina cacher? Att släcka det attributet gör man genom att logga en ”owners maintenance”, inte genom att radera attributet eftersom det inte ger en logg som verifierar din åtgärd kontra den logg som triggade attributet. Owners maintenance kan man även logga om ingen loggat ”needs maintenance”. Det blir en form av verifikation att du sett till din gömma, i stället för att logga en vanlig note.

Vad händer om du får en påminnelse från oss? Vad händer om du tycker den är orättvist gjord? Ingen fara… Det är bara att förklara i loggar vad som är gjort och aktivera cachen igen. Vi ger er minst 30 dagar att åtgärda eller till och med att svara att en åtgärd är på gång.

Har ni frågor är det bara att maila till oss, vi svarar gärna på frågor. Tänk också på att vi är människor. Vi kan dra felaktiga slutsatser om just din cache, men det gör vi inte för att vara elaka utan för att alla ska få en mer positiv caching med fräscha och underhållna gömmor.

Gravatar

Tålamod i helgen 

Posted by Kraata-Kal Friday, September 6, 2013 1:55:00 PM Categories: Nyheter

Nu i helgen, den 7-8 september, kommer det att vara få aktiva reviewers i Sverige, flera åker till Prag och av de som är kvar hemma finns det andra helgaktiviteter som lockar. Det kommer in mycket cacher till kön just nu, så ni får ha tålamod. Vi är snart full styrka igen.

 

Gravatar

Lasnsering av ny cachetyp 

Posted by Z_Agori Berix Thursday, August 15, 2013 8:09:00 AM Categories: gc.com Nyheter

Groundspeak annonserade för någon dag sedan att man lanserat en ny typ av cache. Denna gång gör man det dock i en kontrollerad skala och den kommer inte omedelbart vara tillgänglig för alla att skapa. Man börjar att visa upp dem live under deras eget Block Party som går av stapeln i helgen. Man kommer sedan samarbeta med diverse arrangörer av MEGA-event världen över för att släppa fler i samband med dessa. Trots att man fortfarande är i tidig betafas kommer alla "fynd" räknas in i den totala statistiken, även om man senare kommer fram till att det bara blev ett betatest.

 

Här är en länk till deras testsajt och en forumtråd i det officiella forum där man kan läsa mer.

Gravatar

Cacher placerade på statliga broar 

Posted by Makuta Icarax Thursday, July 25, 2013 8:12:00 PM Categories: cacheplacering Nyheter

Trafikverket har nyligen meddelat oss att de har beslutat att inte kommer lämna tillstånd för placering av geocacher på broar de förvaltar. Vi kan inte längre förutsätta att tillstånd finns och kommer därför inte publicera cacher placerade på dessa broar.

 

Enligt riktlinjerna behöver man tillstånd av markägaren/-förvaltaren för varje cacheplacering och att man erhållit ett sådant tillstånd bekräftar man när man skickar in cachen till reviewerkön. Själva tillståndsfrågan är nästan alltid något som enbart hanteras direkt mellan cacheägaren och markägaren/-förvaltaren. Bara när det inte utan vidare är rimligt för oss reviewers att utgå från att tillstånd har lämnats ber vi cacheägaren att explicit bekräfta att tillstånd faktiskt lämnats.

 

Om ett vägavsnitt har statlig, kommunal eller enskild förvaltning kan man själv ta reda på i Trafikverkets nationella vägdatabas https://nvdb2012.trafikverket.se/SeTransportnatverket#.

 

För att se vem som är väghållare för en viss bro kan du göra så här:

1) Om du vet vilket vägnummer vägen har, skriv in det i sökrutan till vänster (som du får fram genom att klicka på den gröna pilen i hörnet på sökrutan)

2) Zooma in till den aktuella platsen

3) Ur dropboxarna till höger väljer du "Administrativa vägdata" i den övre och "Väghållare" i den nedre.

Gravatar
Page 2 of 7 << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
(c) 2010-2015 Sweden Reviewers