Posts in Category: cacheplacering

Cacher placerade på statliga broar 

Posted by Makuta Icarax Thursday, July 25, 2013 8:12:00 PM Categories: cacheplacering Nyheter

Trafikverket har nyligen meddelat oss att de har beslutat att inte kommer lämna tillstånd för placering av geocacher på broar de förvaltar. Vi kan inte längre förutsätta att tillstånd finns och kommer därför inte publicera cacher placerade på dessa broar.

 

Enligt riktlinjerna behöver man tillstånd av markägaren/-förvaltaren för varje cacheplacering och att man erhållit ett sådant tillstånd bekräftar man när man skickar in cachen till reviewerkön. Själva tillståndsfrågan är nästan alltid något som enbart hanteras direkt mellan cacheägaren och markägaren/-förvaltaren. Bara när det inte utan vidare är rimligt för oss reviewers att utgå från att tillstånd har lämnats ber vi cacheägaren att explicit bekräfta att tillstånd faktiskt lämnats.

 

Om ett vägavsnitt har statlig, kommunal eller enskild förvaltning kan man själv ta reda på i Trafikverkets nationella vägdatabas https://nvdb2012.trafikverket.se/SeTransportnatverket#.

 

För att se vem som är väghållare för en viss bro kan du göra så här:

1) Om du vet vilket vägnummer vägen har, skriv in det i sökrutan till vänster (som du får fram genom att klicka på den gröna pilen i hörnet på sökrutan)

2) Zooma in till den aktuella platsen

3) Ur dropboxarna till höger väljer du "Administrativa vägdata" i den övre och "Väghållare" i den nedre.

Gravatar

Fornminnen och Fornsök 

Posted by Z_Agori Berix Friday, April 5, 2013 3:24:00 PM Categories: Allmänt cacheplacering Nyheter

Vi har en tid arbetat med ett verktyg som ska göra det enklare för oss att dubbelkolla att nya cacher inte placeras så nära fornminnen att dessa riskeras att skadas i samband med cacheletning. För ett ovant öga kan det antagligen vara svårt att se att det man gräver i i själva verket är lämningarna efter en 1000 år gammal fornborg eller liknande. Till allas hjälp finns Riksatikvarieämbetets tjänst fornsök. Med den tjänsten kan man söka efter svenska fornminnen.

Det som har varit lite besvärligt är att fornsök använder ett annat koordinatsystem (SWEREF 99) än vad vi vanligtvis gör inom (WGS 84). Det gör det lite besvärligt och kräver en del mellansteg för att lyckas. Av den anledningen har vi nu tagit fram ett verktyg som gör det väldigt enkelt att söka i fornsök med hjälp av "vår" typ av koordinat. Och det vill vi även dela med oss till er av.

Ni hittar vårt sökverktyg här. Det finns i två varianter; dels en traditionell sökruta där man anger koordinater och klickar på sök. Men vi har även tagit fram ett sk. Greasemonkey script som skapar en länk i cachebeskrivningen som direkt utför sökningen mot cachens koordinater. Greasemonkey är en plugin till FireFox och måste installeras först för att kunna använda vårt script.

Vi hoppas självklart att ni utnyttjar detta och gör en extra koll innan ni släpper cachen till kön. Fornsök är dessutom en källa till ofantlig kunskap som kan berika cachebeskrivningen och ge helt nya dimensioner till den plats du vill visa upp.

Till sist vill vi även tipsa om ett verktyg för Androidmobiler. Det heter Kringla som utöver fornminnen även innehåller en hel del annan information. Det kan vara praktiskt att ha med sig ut i fält redan när man planerar sin cache.

Mycket nöje och välkomna med feedback!

 

Exempel på sökning. Markören visar cachens placering.

Gravatar

Hjälp med tidsbestämda släpp och koordinatreservationer. 

Posted by Z_Agori Berix Monday, May 2, 2011 9:09:00 AM Categories: cacheplacering

Vi har under en längre tid märkt en ökad efterfrågan av både tidsbestämda publiceringar och koordinatreservationer. Som kuriosa kan nämnas att under december 2010 skedde ca 80% av publiceringarna med en önskad släpptid. Såväl koordinatreservation som tidsbestämda publiceringar kräver en hel del extra arbete och tid av oss. Vi har försökt varit behjälpliga i mesta möjliga mån men nu har dessa båda tjänster börjat ta sån stor del av vår tid i anspråk att alla svarstider börjar bli lidande. Vi märker att det tar längre och längre tid innan vi kan ger er svar eller publicera era cacher. Detta är naturligtvis inte önskvärt och vi ber därför om er hjälp att begränsa dessa önskemål så långt det är möjligt. Att erbjuda detta är något vi självklart vill fortsätta kunna göra men det kan inte tillåtas ta sån opropotionellt stor del av vår tid som det nu gör.

Vi skulle önska att man tänker att det snarare är regel än undantag att cacherna släpps till kön färdiga från början och att vi kan publicera dom efter hand. Som utvecklingen nu går är det snarare tvärtom.

Vi ber er därför att fundera lite innan ni använder någon av dessa tjänster. Ett par frågor vi önskar ni funderar kring kan vara:

  • Varför måste denna/dessa geocacher publiceras en speciell tid?
  • Är min burk lätt att flytta om det skulle vara, kräver platsen en specialtillverkad burk eller är min cacheidé av det slag som tar veckor att fixa eller planera?

Vi ber er om hjälp att kunna se till att dessa tjänster kan fortsätta att erbjudas er så långt det är möjligt.

Tack på förhand!

Gravatar

Förtydligande av regler kring Challengecacher 

Posted by Z_Agori Berix Monday, December 6, 2010 7:55:00 PM Categories: cacheplacering riktlinjer

Groundspeak uppdaterade nyligen sin knowledgebookartikel om challengecacher. En challengecache är en cache som utöver en logg i loggboken kräver av loggaren att denne ska ha utfört en geocachingrelaterad utmanining. I guidelines finns en kort beskrivning om det här. Men Groundspeak har också en längre supportartikel vi har att rätta oss efter när vi bedömer om vi får publicera cachen eller inte. Den hittar ni här.

I princip kan man säga att man förtydligat punkterna som handlar om egna cacher samt att uppgiften inte kan vara beroende av andras insatser. I och med ändringen blir det till exempel uppenbart att utmaningar som t.ex. bygger på sk. cachingkarma (ett mått på hur många loggar man fått på egna cacher i förhållande till hur många man själv loggat) inte går att publicera eftersom alla utmaningar ska gå att klara även om man inte äger någon cache.

Kika gärna på den artikeln innan ni skickar in en challengecache för granskning.

Gravatar

Uppdatering av FAQ:n för GPS-användning 

Posted by Z_Agori Berix Tuesday, November 2, 2010 9:54:00 PM Categories: cacheplacering

Vi har under dagen följt diskussionen i den här tråden på geocaching.se som handlar om GPS-användning. Med tanke på det har vi förtydligat lite i vår FAQ-artikel som handlar om detta. Vi har förklarat närmre vad som avses med "accurate GPS coordinates" som nämns i guidelines samt förklarat hur man gör om man funderar över att placera en geocache av mer traditionell art på en plats utan GPS-täckning. Ni hittar den uppdaterade FAQ:n här.

Gravatar

Koordinatkontroll 

Posted by Z_Agori Berix Thursday, October 14, 2010 10:05:00 AM Categories: cacheplacering

Vi får just nu in många förfrågningar om koordinatkontroller och reservationer. För att göra det så smidigt som möjligt vill vi gärna att ni följer den FAQ vi tagit fram och som ni hittar här: http://www.swedenreviewers.se/koordinatkontroll.aspx. Vi har även nu lagt till en punkt som beskriver hur vi vill ni ska göra om det är flera alternativa punkter ni vill vi ska kolla. För att koordinaten ska kunna reserveras är det viktigt att den ligger som en waypoint, annars kommer sajten inte "upptäcka" din geocache vid koll av andra cacher i området.

Tack på förhand!

Gravatar
(c) 2010-2015 Sweden Reviewers