Posts in Category: riktlinjer

God fortsättning! 

Posted by Z_Agori Berix Saturday, January 5, 2013 12:01:00 PM Categories: Allmänt gc.com Nyheter riktlinjer

Ett nytt spännande geocachingår har precis sett dagens ljus och vi hoppas alla haft några fina helger med nära och kära och att man även kanske hunnit med att logga någon burk eller så. Vi vill på detta sätt önska alla geocachare ett riktigt god fortsättning på det nya cachingåret! Kul att veta kan vara att vi nu har drygt 63 000 cacher i Sverige och att det publicerades 20 874 nya cacher i Sverige under 2012. Sverige är fortfarande världens femte största land vad gäller antalet listade geocacher på geocaching.com.

Vi vill också passa på att komma med ett par nyheter. Den första handlar om att Groundspeak nu godkänt användningen av NFC-teknik för cachebruk. NFC står för Near Field communication och man kan läsa mer om tekniken här t.ex: http://en.wikipedia.org/wiki/Near_field_communication

Den andra nyheten berör challengecacher. I den senaste versionen av riktlinjerna nämns att informationen som krävs för att verifiera en challengecache måste vara tillgänglig via www.geocaching.com. Detta har många upplevt som en klar begränsning. Groundspeak har nu, efter att en svensk cachare bett om ett förtydligande (läs mer om Groundspeaks sk. Appealförfarande här) , sagt att sajter och liknande som använder Groundspeaks Live API också kan uppfylla den delen av riktlinjerna. Detta eftersom de använder just Live API som ger tillgång till informationen på www.geocaching.com. Det gäller dock inte alla produkter som använder Live API. Det populära programmet GSAK t.ex är exkluderat eftersom det är en kommersiell produkt i avseendet att man säljer licenser till det. En sajt dock som ofta nämns i sammanhang som dessa är http://project-gc.com och den sajten kan man numer använda sig av som verifiering av sina challenges. Vi är självklart glada att vi på detta sätt har möjlighet att publicera fler cacher och tacksamma för att man tog sig tid om att be om ett förtydligande. Så om ni haft planer på challengecacher som förr inte gått att publicera kan det finnas skäl att damma av dem igen.

Till sist vill vi nämna att man släpper en ny version av riktlinjerna för registrering av Earthcacher. Vad vi förstår är det inga större skillnader men man har lagt in länkar till olika hjälpcenterartiklar som förhoppningsvis ska göra det enklare och tydligare. Ni hittar de speciella riktlinjerna för earthcacher här: earthcache.org

 

Gravatar

Om event 

Posted by Z_Agori Berix Tuesday, September 11, 2012 8:43:00 PM Categories: gc.com riktlinjer

 

Vi har på sistone fått en hel del event som vi tyvärr inte fått publicera då de inte följt riktlinjerna när det gäller en speciell punkt. Så här säger riktlinjerna om publicering av event i samband med andra externa händelser och evenemang (Hela ordalydelsen finns här)

If an event is already organized outside of the geocaching community, and/or it would take place regardless whether or not it is listed on Geocaching.com, it is likely not an event cache. Examples include music festivals, neighborhood or block parties, and organized sporting events.

 

Vad det betyder är alltså att man inte kan anordna ett geocachingevent i samband med t.ex en festival, idrottsevenemang, kulturdag eller liknande. Ett geocachingevent ska vara något som anordnas av geocachare för geocachare och om det externa evenemanget kommer gå av stapeln alldeles oavsett om ett geocachingevent publiceras i anslutning så är det inte publicerbart. Om man tänker efter ett ögonblick vad tanken med ett geocachingevent är för något inser man att det egentligen inte är så konstigt. Och det finns ju faktiskt redan ett evenemang att gå på, även om det inte är registrerat på geocaching.com

Vår erfarenhet från nyligen gjorda appeal-fall (cacher där Groundspeak uttalat sig) visar att det är svårt att få undantag från denna del av riktlinjerna. Om man lägger eventet långt ifrån (=miltals) det externa evenemanget har vi dock sett att man har en chans.

Gravatar

UV-attribut 

Posted by Toa Norik Sunday, March 25, 2012 2:08:00 PM Categories: gc.com Nyheter riktlinjer uppdatering

För ett tag sedan uppdaterades riktlinjerna med avseende på nattcacher.

Numera gäller att attributet för "UV" SKALL användas för de cacher där det förekommer något steg som kräver UV-lampa. Attribut är ju generellt inget som vi reviewers lägger oss i (mer än att vi påminner om det) men det finns två attribut som måste vara med på respektive cache. Det är sedan tidigare attributet för "Chirp" (Beacon-attribut) och från och med nu även UV-attributet.
Detta attribut skall alltså finnas med så fort en UV-lampa krävs och oavsett i vilket skede UV-lampan skall användas. Den plats som UV-ljus krävs på skall anges som en "additional waypoint", dold eller inte dold är upp till cacheägaren.

Denna uppdatering kommer att gälla nypublicerade cacher. Det betyder att man inte behöver gå tillbaka och ändra sina befintliga cacher.

Den som vill läsa texten själv kan följa denna länk:http://support.groundspeak.com/index.php?pg=kb.page&id=69

(Edit: Syftningsfel och förtydligande.)

Gravatar

Ändring av riktlinjerna kring challengecacher 

Posted by Z_Agori Berix Monday, March 12, 2012 7:52:00 PM Categories: gc.com riktlinjer

I dag har riktlinjerna beträffande challengecacher uppdaterats. Det innebär en mindre förändring av de faktiska riktlinjerna(http://support.groundspeak.com/index.php?pg=kb.page&id=308#puzzle) samt att hjälpcenterartikeln om challengecacher (http://support.groundspeak.com//index.php?pg=kb.page&id=206) nu tydligare knutits till riktlinjerna och uppdaterats.

I korta drag kan följande förändringar nämnas:

  • Det är inte längre tillåtet att utesluta tidigare fynd.
     
  • Krav som gör att man bör förändra sitt cachande för att klara målen är inte längre publicerbara. Exempel på sådana är procentmål såsom "minst 10% av alla dina loggade cacher måste vara mysteries". Ska man nå detta mål innebär det förmodligen att man bör undvika att logga tradcacher innan procentmålet är nått.
     
  • Man har förtydligat att det måste finna ett enkelt sätt att redovisa att man klarat utmaningen. Redovisningsmetoden måste gå att få fram med info från geocaching.com, ej kräva tredjepartsmjukvara och gå att redovisa utan att cacharens integritet riskeras.
     
  • Man har även förtydligat att utmaningen ska vara enkel att förstå och innehålla få regler.

Om ni funderar på att lägga ut en challenge ber vi er därför läsa igenom de länkade dokumenten igen. Vi kommer inom kort uppdatera de översatta riktlinjerna samt vår FAQ om challengecacher.

Gravatar

Geocachingföreningar - Marknadsföring 

Posted by Z_Krekka Sunday, February 19, 2012 12:19:00 PM Categories: riktlinjer

För ett tag sedan fick vi besked av Groundspeak att den väldigt tillåtande praxis vi hittills tillämpat i Sverige gällande marknadsföring av geocachingföreningar inte är korrekt. Det handlar på inget sätt om några nya regler, utan bara ett förtydligande av de redan gällande reglerna som vi i Sverige såklart rättar oss efter.

Den tolkning av reglerna som hittills gällt internationellt tillämpar vi från nu också i Sverige. I praktiken innebär det att samma regler gäller för marknadsföring av geocachingföreningar som för andra organisationer, dock något mindre strängt för geocachingföreningar. Till exempel tillåts enligt internationell reviewerpraxis en länk till en geocachingförenings hemsida och även en liten logga. Dessa möjligheter har inte andra föreningar.

Av ett par trådar på ett par olika forum kan vi se att någon geocachingförening uppfattat detta som att nya strängare regler införts av oss svenska reviewers. Det är alltså inte fallet.

 

Gravatar

Ny punkt i riktlinjerna 

Posted by Z_Agori Berix Tuesday, December 6, 2011 9:18:00 PM Categories: Nyheter riktlinjer uppdatering

Idag infördes en ny punkt i riklinjerna som syftar till att djur- och växtliv inte skadas under utövandet av geocaching. Tillägget går att hitta här i sin fulla ordalydelse och exakt hur det bör tolkas kommer vi att återkomma till inom kort.

Gravatar

Cacher med marknadsföring eller annat budskap 

Posted by Z_Krekka Sunday, May 8, 2011 11:04:00 PM Categories: Nyheter riktlinjer

I det internationella reviewerforumet har nyligen frågan om vad som anses vara en cache med marknadsföringsinnehåll diskuterats. Den slutsats som kom fram i diskussionen medför att den hittillsvarande praxisen justeras på en punkt.

Hittills har huvudsakligen cacher som på något sätt syftar till att främja vinstdrivande verksamhet betraktats som en cache med marknadsföringsinnehåll. Den nya tolkningen ger att reglerna om ’Solicitation and Commercial Content’ ska förstås så att det när cachen i sig framför ett visst budskap så är det inte tillåtet enligt punkt 1. Punkt 2 å andra sidan syftar till att begränsa/förhindra marknadsföring av alla typer av organisationer, företag, webbplatser och föreningar. Detta innebär att vi tvingas säga nej även till cacher som i allt för stor grad lyfter fram föreningar, till exempel idrottsföreningar eller andra föreningar för fritidsintressen.

För dem som önskar lägga ut en cache i syfte att marknadsföra t ex en förening finns möjligheten att kontakta Groundspeak för att få tillstånd till det. Detta är dock inget som vi svenska reviewers kan besluta om.

I sammanhanget kan nämnas att cacher som sponsras av ett företag eller organisation i samarbete med Groundspeak (t ex APE-cacher och Timberland-cacher i USA) inom kort kan komma att få ett särskilt attribut för att markera just detta samarbete. Detta attribut kan inte åsättas av cacheägaren, utan endast av Groundspeak. Attributet kommer att visa en handskakning.

Edit 2011-07-07: Den svenska översättningen av guidelines har justerats så att det står "cacher med marknadsföringsinnehåll" istället för "kommersiella cacher". Jag har därför justerat nyheten i rubriken och ovan på två ställen, markerade med kursiv text. /Krekka

Gravatar

Guidelines på svenska 

Posted by Z_Agori Berix Friday, February 18, 2011 9:07:00 AM Categories: Nyheter riktlinjer

Nu har vi publicerat de nya riktlinjerna på svenska. Eftersom detta är en av de största omskrivningarna som gjorts av riktlinjerna sedan de först skapades har det inneburit en totalt ny översättning. Förmodligen kan därför ett och annat fel insmugit sig. Vi är tacksamma om ni kontaktar oss om ni upptäcker något som inte stämmer. Ni hittar riktlinjerna på samma ställe som förut, dvs. uppe i navigeringslisten eller via den här länken.

Gravatar

Total omskrivning av guidelines 

Posted by Z_Agori Berix Friday, February 11, 2011 10:28:00 PM Categories: gc.com Nyheter riktlinjer uppdatering

För en kort stund sedan släpptes en helt ny version av riktlinjerna som man har att följa om man vill registrera en geocache på geocaching.com. Detta är en rejäl omskrivning där man helt förändrat texten och förenklat och förtydligat innehållet. Riktlinjerna är numer uppdelade i en översiktsdel och själva förtydligandena återfinns i undersidor istället. Inom kort kommer vi presentera en svensk översättning här på vår egna sajt. Vi vill bara korrläsa den en extra gång. Adressen till riktlinjerna är dock den samma, nämligen: http://www.geocaching.com/about/guidelines.aspx

Gravatar

Förtydligande av regler kring Challengecacher 

Posted by Z_Agori Berix Monday, December 6, 2010 7:55:00 PM Categories: cacheplacering riktlinjer

Groundspeak uppdaterade nyligen sin knowledgebookartikel om challengecacher. En challengecache är en cache som utöver en logg i loggboken kräver av loggaren att denne ska ha utfört en geocachingrelaterad utmanining. I guidelines finns en kort beskrivning om det här. Men Groundspeak har också en längre supportartikel vi har att rätta oss efter när vi bedömer om vi får publicera cachen eller inte. Den hittar ni här.

I princip kan man säga att man förtydligat punkterna som handlar om egna cacher samt att uppgiften inte kan vara beroende av andras insatser. I och med ändringen blir det till exempel uppenbart att utmaningar som t.ex. bygger på sk. cachingkarma (ett mått på hur många loggar man fått på egna cacher i förhållande till hur många man själv loggat) inte går att publicera eftersom alla utmaningar ska gå att klara även om man inte äger någon cache.

Kika gärna på den artikeln innan ni skickar in en challengecache för granskning.

Gravatar
(c) 2010-2015 Sweden Reviewers