Eventriktlinjer

Posted by Toa Norik Saturday, April 2, 2016 8:13:00 AM

- Hur bedömer vi event med avseende på tid och avstånd

Vi i svenska reviewerteamet har nu diskuterat hur vi ska kunna mer tydliggöra vilka riktlinjer vi följer beträffande event. Vi har pratat ihop oss om detta och kommit fram till en linje som gäller och som vi kan få ner i skrift.

Bakgrunden är givetvis riktlinjen som handlar om att event inte skall stackas. Riktlinjen lyder:

Event bestående av flera delar, en serie på varandra efterföljande event eller event som ligger nära varandra i tid och plats och riktar sig till samma deltagare ska registreras som ett enda event.

Hur skall man tolka denna riktlinje? En annan del av riktlinjen lyder:

Eventcacher underlättar den sociala aspekten av geocaching. De är sammankomster som organiserats av geocachare och som är öppna för andra geocachare och de som är intresserade av att lära sig om spelet.

Utifrån dessa två delar kan man förstå orsaken till att Geocaching innehåller event. Man vill att de som håller på med denna hobby skall dels lära känna varandra och dels inbjuda till fler cachare.

Event skall alltså inte konkurrera med varandra och inte heller delas upp så dom enbart blir statistikhöjare. Vi har då försökt hålla en linje vid granskning av dessa. Nu har vi dock kommit till en punkt där det skickas in så många event till granskning att den struktur vi satt upp för detta gör att ni som eventanordnare blir påverkade. Tidigare år hade vi i stort sett inga "krockande" event eftersom dom var få. Det vi ibland kunde se var så kallade stackade event. Alltså att man delade upp ett event i tre event bara för att få tre smileys.

För att komma till någon form av slutsats i detta inlägg så har vi nu modifierat den strukturen och vi har även bestämt att dessa  skall publiceras på geocaching.com's wiki för Sverige. Denna sida skall ni se som en bilaga till de andra riktlinjerna. Dvs det som står på den sidan är lokala svenska varianter av riktlinjerna, förtydligande av vissa delar av riktlinjerna. Dom skall alltså följas.

 

Som avslutning kommer här de riktlinjer som kommer gälla för event i Sverige.

 

* Ett event skall vara minst 30 km från ett annat event eller ha sin start/slut-tid 5 timmar från andra events start/sluttid.

* CITO och Event skall vara minst 30 km från varandra om dom är på samma tid. Att ha CITO med efterföljande event är tillåtet och räknas inte som stackning.

Alltså om man vill ha två event på samma plats skall det ena eventet sluta 5 timmar innan det andra börjar. Alternativt kan man flytta det minst 30 km bort.

Ett förtydligande om avståndet. Vi kommer granska avståndet utifrån fågelvägen. Blir ditt event nekat pga avstånd kan vi göra en omprövning om du kan visa att den enda rimliga transportvägen är mer än 30 km med bil. T.ex är Vättern 20 km bred. Det innebär att Hjo och Hästholmen inte kan ha event samtidigt. Men den enda rimliga bilvägen är långt över 10 mil.

Dessa riktlinjer och fler lokala svenska riktlinjer kan du läsa om på geocaching.com under länken "Regional Geocaching Policies Wiki" (https://wiki.groundspeak.com/display/GEO/Sweden)

Vi hoppas att detta kommer hjälpa er förstå hur vi bedömer event i fortsättningen.

Gravatar
(c) 2010-2015 Sweden Reviewers