Adoptera en cache eller TB/Coin

Rate this Content 8 Votes

 

Ibland vill man adoptera bort en cache eller en TB av olika skäl. Kanske har man flyttat från området och kan inte längre serva cachen tex. För att göra detta finns en färdig rutin som enkelt överlåter ägandeskapet till en annan cachare. Följ stegen enligt nedan för att överlåta ägandet. Ägaren till TB:n/Cachen utför först steg 1-3. Därefter skickas automatiskt ett mejl till den nye ägaren som slutför adoptionen med hjälp av steg 4-5.

Adoptionen påbörjas genom att den som vill adoptera bort en cache/TB går in på http://www.geocaching.com/adopt
Fyll i TB.kod eller GC-kod i rutan och tryck på "Lookup"


Fyll sedan i användarnamnet på den nye ägaren och klicka på "Go"


Kontrollera uppgifterna och bekräfta adoptionen genom att fylla i ett meddelande till mottagaren och klicka på "Send Adotion request


När den som ägde cachen/TB:n från början bekräftat adoptionen skickas ett E-postmeddelande till den nye ägaren. Denne kan genom att klicka på länken enligt nedanstående exempel direkt få upp sidan där man godtar adoptionen.


När mottagaren loggar in på geocaching.com får denne upp nedanstående bild. För att bekräfta och slutföra adotionen skall de tre kryssrutorna klickas i. Avsluta sedan genom att klicka på "Yes". Adoptionen kan också avbrytas genom att klicka på "No Thanks"


Lycka till!

(Tack till cacharen Memme för tips om förbättring av denna guide.)

version 1.1 2011-07-21