Hur gör jag om jag inte är nöjd med ert beslut?

1.00 Categories: Guidelines
Rate this Content 1 Votes

UPPDATERAD SIDA. LÄNK

 

 

Nedanstående är gammal information.

 

Det finns tillfällen då man inte blir nöjd med det beslut vi fattat. Man kanske inte helt förstår eller tycker att den tolkning vi gjort inte överenstämmer med vad som framgår av riktlinjerna. Den här FAQ:n berättar vad man kan göra då.

Vi vill börja med att säga att vi absolut inte ser något negativt i att man ifrågasätter beslut vi fattat. Tvärtom ser vi det som positivt och ett tillfälle att lära oss om vi ligger rätt i våra bedömningar eller om vi behöver justera dem. Grundtanken är självklart att vi ska kunna ge så precisa och riktiga besked från början som det bara är möjligt, men den här hobbyn utvecklas ständigt och vi kan ha missat något. Och då är det jättebra att vi får lära oss hur det ska vara.

Vi har flera exempel på tillfällen då dessa appealärenden har förändrat våra bedömningsmallar även vad gäller framtida cacher. Och det går alltid åt det mildare hållet i fall som dessa eftersom det i princip alltid handlar om cacher där vi sagt att de inte går att publicera, men som  Groundspeak anser att är möjliga att publicera. Och ibland kan det också vara så enkelt att de kan tipsa om en enkel justering som gör det möjligt att hamna inom riktlinjernas ramar. Och sådana tips är självklart jättebra för oss att få.


Hur gör man?

När vi nått så långt i granskningsprocessen att vi märker att cachen inte kommer att kunna publiceras brukar vi berätta i en reviewer note hur man gör om man vill be om en andra granskning. Det man gör är att skriva ett mejl till appeals@geocaching.com . I det bifogar man en länk till cachen i fråga och berättar kort varför man tycker att cachen borde publiceras. Man får jättegärna sända en kopia till den som granskade cachen, så att vi får snabbare reda på det. Det är självklart ingenting man behöver göra och Groundspeak sänder aldrig kopior av deras korrespondens med er om ni inte vill det. De kommer dock ta kontakt med oss för ev. kompletterande frågor om de finner det nödvändigt.


Måste man skriva på engelska?

Nej, man behöver inte skriva på engelska men vi rekommenderar att man gör det. Man bör vara medveten om att om de får ett svensk meddelande så kommer de att använda google translate eller liknande tjänst för att översätta texten. Även om det ofta blir ett hyggligt resultat kan ibland meningar kraftigt förvanskas. De kommer alltid att svara på engelska.


Hur lång tid tar det?

Det beror på. En känsla vi har att man bör få någon typ av första kontakt inom en vecka. Oftast går det fortare, men under högsäsongen är det bråda dagar. Men generellt bör man få någon typ av respons inom en vecka, ibland bara i form av en uppskattning när man kommer få svar.


Finns det något annat att tänka på?

Ja, en sak som är bra att veta är att man alltid ska få ett automatiskt svar kort efter att man sänt ett meddelande till den adressen. Inom 30 minuter bör man ha det. Får man inte ett svar bör man kontrollera spam-filtret i brevlådan och om det inte finns något fel, skicka meddelandet igen. Funkar det ändå inte kan ni ta kontakt med oss, så försöker vi hjälpa er.
 

Version 1.00 Publicerad 2013-01-05, Senast uppdaterad 2013-01-05

(c) 2010-2013 Sweden Reviewers