Arkivering av opublicerade cacher

1.10 Categories: info
Rate this Content 0 Votes

 

 

Ibland publiceras inte en skapad geocache av olika skäl. Vanliga orsaker är att den ligger för nära redan befintliga geocacher, att den inte gick att anpassa mot guidelines eller att geocachen en övergivits av andra skäl. Dessa geocacher kommer ligga kvar i databasen som inaktiva geocacher. I takt med att tiden gått har antalet inaktiva geocacher ökat såpass att de numer är ett problem som vi måste åtgärda. Därför arbetar vi aktivt med detta och i det här dokumentet vill vi beskriva hur vi arbetar och vad du ska göra om du anser att vi felaktigt arkiverat en geocache som du fortfarande arbetar med.

Varför vill ni arkivera dessa geocacher?

Samtliga oarkiverade cacher dyker upp vid sökningar av närliggande geocacher när vi granskar nya geocacher. Mängden av dessa gör att det manuella arbetet väsentligt ökat, att systemet blivit allt trögare vilket medfört att det totala arbetet för oss därför markant ökat. Detta har nått den punkt då vi tvingats göra något åt det. Och vi tror dessutom att det ligger i allas intresse att snabbt få sina cacher publicerade.

För att kunna införa ny funktionalitet på sajten så har det också blivit nödvändigt att mer aktivt arbeta med detta. Inaktiva, oaktiverade och övergivna geocacher har blivit ett allt större problem som därför omöjliggör viss vidareutveckling man avser att genomföra.

Till sist har man ett allmänt önskemål att underhålla databasen och enbart låta den innehålla geocacher som är aktiva på ett eller annat vis; antingen som publicerade och välunderhållna sådana, eller som geocacher som är på väg att bli sådana.

Hur arbetar ni med det detta?

Vi kommer inte så ofta aktivt söka efter inaktiva cacher (på det sätt som vi gör med publicerade cacher). När vi upptäcker en inaktiv opublicerad geocache (oftast i samband med granskning av andra geocacher) kommer vi undersöka beskrivning och loggar för att på så sätt bedöma om arbete pågår fortfarande eller om geocachen verkar övergiven. Vi tittar också på när den senast uppdaterades. Beroende på dessa faktorer gör vi sedan en bedömning och utför sedan något av följande:

  • Lämnar geocachen som den är.
  • Skriver en reviewer note för att undersöka om cacheägaren önskar arbeta vidare med geocachen eller ej. Efter en förutbestämd tid (framgår av reviewer noten) arkiverar vi geocachen om vi inte hört något.
  • Arkiverar geocachen direkt (om vi ser att lång tid gått sedan senaste uppdatering t.ex.).

Vi kommer dessutom regelbundet gå igenom de cacher vi haft uppe för granskning och som vi inaktiverat av olika skäl. Efter ca tre månader utan åtgärd kommer vi arkivera dem. Det gäller samtliga sådana cacher dvs både cacher som har koordinatreserverats eller inaktiverats av andra skäl (för nära, följer inte guidelines etc). Detta framgår också tydligt av den reviewernote som postas i samband med inaktivering av cachen.

Då och då kommer vi även gå igenom alla äldre geocacher och arkivera geocacher som inte uppdaterats på en längre tid (för närvarande ett år). Med "uppdaterats" avses geocacher som inte redigerats eller som inte fått någon ny logg postad. Det kommer alltid ske i samarbete med Groundspeak där de kommer ge oss listor över dessa geocacher.

Jag har fått en reviewer note på min opublicerade cache, vad ska jag göra nu?

Om du fått en reviewer note av oss och vill arbeta vidare med den är det viktigt att du svarar med en reviewer note som kort bekräftar att du avser att arbeta vidare med geocachen och ungefär när den förväntas bli klar för publicering. Annars riskeras geocachen att arkiveras av oss. OBS! Mejla oss inte, skriv en reviewer note istället, detta för att historiken ska finnas samlad på samma ställe. Om du inte önskar arbeta vidare med geocachen ser vi gärna att du arkiverar geocachen direkt själv. Vet du inte hur man gör finns en steg-för-steg-instruktion här.

När ni arkiverade min cache försvann den. Är den borta för alltid nu?

Nej, geocachen är inte borta. Den finns kvar på samma sätt som publicerade geocacher som arkiverats gör. Det kan dock vara lite svårt att hitta dem. Använd denna länk: http://www.geocaching.com/my/geocaches.aspx?archived=y . I högerspalten har du nedanstående ruta där du ser även de arkiverade och opublicerade geocacherna du skapat. Du har även möjlighet att växla mellan att visa enbart de som inte är arkiverade och samtliga opublicerade geocacher du skapat.Bilden visar ett exempel på visning av samtliga opublicerade cacher (jmfr länknamnet)

 

Ni har arkiverat min geocache trots att jag tänkte arbeta vidare med den. Vad gör jag?

Om du fått din cache arkiverad, trots att du tänkt arbeta vidare med den, kontakta oss via vårt kontaktformulär. Skriv ett kort meddelande och bifoga GC-koden till cachen avarkiverar vi den åt dig igen. Vi ber er göra det så snart som möjligt. Vi kommer även be er att posta en reviewer note med uppgifter om när cachen är planerad att publiceras och hur planerna i övrigt ser ut.

Hur undviker jag att ni arkiverar min geocache, trots att jag fortfarande arbetar med den?

Grundprincipen är alltid att en geocache ska registreras i syfte att bli publicerad i den närmaste framtiden. Ibland kan dock saker självklart dra ut på tiden och då är det också okej att behålla geocachen oaktiverad medans man färdigställer den. Det som är viktigt dock är att det framkommer en plan om det drar ut på tiden (typiskt mer än 3-4 månader), annars är risken stor att den bedöms som övergiven. En plan i form av en reviewer note som berättar att arbete pågår och när den beräknas vara klar är allt som krävs. Då och då görs automatiserade körningar från Groundspeaks sida (se ovan) och därför är det även bra att posta en ny reviewer note då och då som berättar att planerna fortfarande ligger fast. På så sätt kommer även geocachen att märkas som nyligen uppdaterad och inte filtreras fram i sökningar som dessa.

 

Version 1.10 Publicerad 2011-03-10, Senast uppdaterad 2013-13-04

(c) 2010-2013 Sweden Reviewers