Cacher med marknadsföring eller annat budskap

Posted by Z_Krekka Sunday, May 8, 2011 11:04:00 PM Categories: Nyheter riktlinjer

I det internationella reviewerforumet har nyligen frågan om vad som anses vara en cache med marknadsföringsinnehåll diskuterats. Den slutsats som kom fram i diskussionen medför att den hittillsvarande praxisen justeras på en punkt.

Hittills har huvudsakligen cacher som på något sätt syftar till att främja vinstdrivande verksamhet betraktats som en cache med marknadsföringsinnehåll. Den nya tolkningen ger att reglerna om ’Solicitation and Commercial Content’ ska förstås så att det när cachen i sig framför ett visst budskap så är det inte tillåtet enligt punkt 1. Punkt 2 å andra sidan syftar till att begränsa/förhindra marknadsföring av alla typer av organisationer, företag, webbplatser och föreningar. Detta innebär att vi tvingas säga nej även till cacher som i allt för stor grad lyfter fram föreningar, till exempel idrottsföreningar eller andra föreningar för fritidsintressen.

För dem som önskar lägga ut en cache i syfte att marknadsföra t ex en förening finns möjligheten att kontakta Groundspeak för att få tillstånd till det. Detta är dock inget som vi svenska reviewers kan besluta om.

I sammanhanget kan nämnas att cacher som sponsras av ett företag eller organisation i samarbete med Groundspeak (t ex APE-cacher och Timberland-cacher i USA) inom kort kan komma att få ett särskilt attribut för att markera just detta samarbete. Detta attribut kan inte åsättas av cacheägaren, utan endast av Groundspeak. Attributet kommer att visa en handskakning.

Edit 2011-07-07: Den svenska översättningen av guidelines har justerats så att det står "cacher med marknadsföringsinnehåll" istället för "kommersiella cacher". Jag har därför justerat nyheten i rubriken och ovan på två ställen, markerade med kursiv text. /Krekka

Gravatar
(c) 2010-2015 Sweden Reviewers