Cacher placerade på statliga broar

Posted by Makuta Icarax Thursday, July 25, 2013 8:12:00 PM Categories: cacheplacering Nyheter

Trafikverket har nyligen meddelat oss att de har beslutat att inte kommer lämna tillstånd för placering av geocacher på broar de förvaltar. Vi kan inte längre förutsätta att tillstånd finns och kommer därför inte publicera cacher placerade på dessa broar.

 

Enligt riktlinjerna behöver man tillstånd av markägaren/-förvaltaren för varje cacheplacering och att man erhållit ett sådant tillstånd bekräftar man när man skickar in cachen till reviewerkön. Själva tillståndsfrågan är nästan alltid något som enbart hanteras direkt mellan cacheägaren och markägaren/-förvaltaren. Bara när det inte utan vidare är rimligt för oss reviewers att utgå från att tillstånd har lämnats ber vi cacheägaren att explicit bekräfta att tillstånd faktiskt lämnats.

 

Om ett vägavsnitt har statlig, kommunal eller enskild förvaltning kan man själv ta reda på i Trafikverkets nationella vägdatabas https://nvdb2012.trafikverket.se/SeTransportnatverket#.

 

För att se vem som är väghållare för en viss bro kan du göra så här:

1) Om du vet vilket vägnummer vägen har, skriv in det i sökrutan till vänster (som du får fram genom att klicka på den gröna pilen i hörnet på sökrutan)

2) Zooma in till den aktuella platsen

3) Ur dropboxarna till höger väljer du "Administrativa vägdata" i den övre och "Väghållare" i den nedre.

Gravatar
(c) 2010-2015 Sweden Reviewers