Status på cacher under vintertid

1.00 Categories: Guidelines info
Rate this Content 0 Votes

 

 

I vissa delar av vårt land kan det ju ibland vara lite svårt med geocaching vintertid, både som cachare och som cacheägare. Praxis varierar lite över landet för hur man som cacheägare hanterar cacher som vintertid inte är lättillgängliga på samma sätt som cacheägaren tänkt sig. Vi reviewers vill därför dela med oss av hur vi tycker detta bör hanteras och även hur vi kommer att agera i de regelbundna genomgångar av landets cachebestånd som vi genomför.

Först lite formalia. Guidelines anger att en cache inte ska vara avaktiverad mer än maximalt fyra veckor. Detta är den absoluta utgångspunkten även i områden där det är mycket snö under vintern. Huvudregeln är därför att en cache ska vara fortsatt aktiv under vintern även om den är placerad så att den blir mycket svåråtkomlig, alternativt att den blir mer lättillgänglig än på sommaren. Det är upp till den som försöker hitta cachen om man vill göra ett försök eller inte. Vad man som cacheägare kan göra är att med hjälp av attribut vägleda sina besökare.

I sällsynta fall kan en cache behöva plockas in fysiskt under vintern för att behållaren inte klarar vinterförhållanden. Om man ska se det väldigt strikt är detta inte i linje med guidelines, eftersom det där stadgas att en cache ska placeras för en lång period och att en lämplig cachebehållare ska väljas. I dessa sällsynta undantag är det dock ok att avaktivera en cache samtidigt som cachen fysiskt plockas in, under förutsättning att det i avaktiveringsloggen tydligt framgår (helst både på engelska och på svenska) att cachen inte tål vinterförhållanden och därför har plockats in. I avaktiveringsloggen ska också framgå datum när cachen senast beräknas vara aktiv igen.

I våra genomgångar av cachebeståndet tar vi av ovan nämnda skäl inte hänsyn till snöförhållandena. Detta innebär att en avaktiverad cache riskerar att arkiveras av en reviewer pga bristande underhåll. Som cacheägare kan man alltså undvika detta genom att inte avaktivera cachen under vintern.

Det finns alltid specialfall. Ett exempel skulle kunna vara att en cache rapporteras saknad strax innan snön faller och ägaren inte har fysiska möjligheter att serva cachen innan snön på platsen är borta. Självfallet respekterar vi reviewers omständigheter som dessa.

Sammanfattningsvis:

- En vanlig cache ska inte avaktiveras under vintern. Sker så ändå kan den komma att arkiveras av en reviewer. Cacheägaren kan hjälpa besökarna att avgöra om det är värt att föröka hitta cachen genom att ange relevanta attribut.

- De få cacher som tar skada av att finnas ute under vintertid och därför fysiskt tas in under vintern kan vara avaktiverade under hela vintern om det i avaktiveringsloggen framgår
    1. att cachen inte tål vinterklimat och därför har plockats in och
    2. datum när cachen avses återaktiveras.  
  

Version 1.0 Senast ändrad 2013-04-15 Publicerad 2013-04-15

(c) 2010-2013 Sweden Reviewers