Cacheregistrering

Posted by Piraka Thok Sunday, March 2, 2014 8:24:00 AM Categories: Nyheter

Delsteg på startkoordinaterna

För några dagar sedan sjösattes en ny cacheregistrering. Tanken med den är bland annat att man snabbare ska kunna se om den nya cachen krockar eller ej med publik information redan vid registreringen av den nya cachen. Dold information som exempelvis finaler till mysterycacher kommer fortfarande inte att visas utan i de fallen kommer informationen om att cachen ligger för nära komma i samband med en reviewers granskning av cachen.

Här kan ni läsa om den nya registreringen i en helpcenterartikel: http://support.groundspeak.com/index.php?pg=kb.page&id=464

 

För att detta ska fungera så bra som möjligt innebär det att det alltid måste finnas information om vad som finns vid startkoordinaterna på alla cachetyper förutom för traditionella cacher. Detta görs genom att förse cachen med en dold waypoint på startkoordinaterna. Genom att välja en av fyra typer av waypoint anges vad som finns vid starten.

1) Stages of a Multicache
Denna typ väljs för cacher där något har placerats ut vid startkoordinaterna. Det kan exempelvis vara en burk, laminerad lapp, QR-kod, UV-text m m.
Skriv i beskrivningen till detta delsteg vad det består av.

2) Question to Answer
Denna typ väljs för startkoordinater för platser som enbart innebär att besökaren ska hitta något som redan fanns på platsen innan cachens tillkomst. Exempel på detta kan vara ”räkna fönster”, ”kolla årtalet på väggen”.

3) Reference Point
Denna typ väljs för mysterycacher där startkoordinaterna inte behöver besökas utan bara har placerats på en godtycklig plats.

4) Final
För cacher där finalen finns vid startkoordinaterna (exempelvis Challenge) väljs typen Final.

Här kan ni läsa en hjälpcenterartikel om de olika delstegen: http://support.groundspeak.com/index.php?pg=kb.page&id=72

 

Vi ser gärna att ni tar er tid till att uppdatera era redan publicerade cacher utiftån denna information. Detta eftersom det kommer att göra att det blir lättare att få ut nya cacher i framför allt cachetäta områden. Vi vill betona att detta inte är något krav i dagsläget på redan publicerade cacher.

 

Om ni behöver hjälp med registreringen av delstegen har vi en guide här: http://www.swedenreviewers.se/waypoints.aspx

 

 

Gravatar
(c) 2010-2015 Sweden Reviewers