Geocachingföreningar - Marknadsföring

Posted by Z_Krekka Sunday, February 19, 2012 12:19:00 PM Categories: riktlinjer

För ett tag sedan fick vi besked av Groundspeak att den väldigt tillåtande praxis vi hittills tillämpat i Sverige gällande marknadsföring av geocachingföreningar inte är korrekt. Det handlar på inget sätt om några nya regler, utan bara ett förtydligande av de redan gällande reglerna som vi i Sverige såklart rättar oss efter.

Den tolkning av reglerna som hittills gällt internationellt tillämpar vi från nu också i Sverige. I praktiken innebär det att samma regler gäller för marknadsföring av geocachingföreningar som för andra organisationer, dock något mindre strängt för geocachingföreningar. Till exempel tillåts enligt internationell reviewerpraxis en länk till en geocachingförenings hemsida och även en liten logga. Dessa möjligheter har inte andra föreningar.

Av ett par trådar på ett par olika forum kan vi se att någon geocachingförening uppfattat detta som att nya strängare regler införts av oss svenska reviewers. Det är alltså inte fallet.

 

Gravatar
(c) 2010-2015 Sweden Reviewers