Geocacher och GPS-användning

3.00 Categories: Gömma cacher Guidelines
Rate this Content 3 Votes

 

 

Geocaching föddes strax efter att man stängde av GPS-systemets störsignal. Plötsligt blev det möjligt att med tillräcklig precision gömma en burk på en plats och hitta tillbaka igen med hjälp av enbart en GPS. Även om geocaching har utvecklats en del från den tiden har man behållit denna grundläggande idé inom geocaching. Det innebär att en absolut grundförutsättning enligt riktlinjerna för att vi ska få publicera en geocache är att det finns något moment med i jakten där användandet av en GPS och tillförlitliga koordinater kan vara en del av det. Se mer i riktlinjerna:
 

Du måste besöka geocachens gömställe och mäta in dess koordinater med en GPS-enhet. GPS-användning är en integrerad och väsentlig del i att både gömma och hitta en geocache och måste kunna påvisas för varje cacheregistrering. Att projicera en ny punkt ifrån en given koordinatdefinierad punkt är tillåtet. Om geocachen består av flera delsteg, se även de extra riktlinjer som gäller dessa geocachetyper.Det innebär t.ex. att om lösningen går ut på att enbart leta upp en plats utifrån en bild eller om svaret på gåtan är en beskrivning på var man kan hitta cachen, så uppfyller den inte detta grundläggande krav och vi får inte publicera den.

En enkel kontrollfråga du kan ställa dig innan du skickar in din cache för granskining till oss är: "När kan den som letar efter denna cache plocka fram sin GPS för att hitta min cache?" Är svaret på frågan "aldrig" är det också högst troligt att vi inte kan publicera din cache.

Tänk också på att riktlinjerna specifikt nämner "tillförlitliga GPS koordinater". Det innebär t.ex att en koordinat till en parkering eller "en plats inom 300 meter från burken" generellt inte räknas som "tillförlitligt" i det avseendet och därför inte enbart räcker för att geocachen ska anses uppfylla GPS-kravet. Koordinaten måste alltid peka på en exakt plats, där själva cachen finns eller där det finns något som behövs för att hitta cachen. En fysisk enhet (delsteg) eller ett virtuellt delsteg (tex. en informationsskylt man hämtar viss information ifrån) är exempel på sådant som uppfyller kravet.

Finns det något jag kan göra för att "rädda" min cacheidé?

Ja, det är högst troligt att du med enkla medel kan få din cache i publicerbart skick. Att t.ex. lägga till ett extra slutsteg på din bildmystery (där gåtan går ut på att leta upp en plats utifrån ett foto.) vid platsen för bilden, som innehåller koordinater till slutburken gör cachen publicerbar. Detta eftersom GPS kommer till användning i slutet. Ett annat sätt är att lägga in en alternativ metod att lösa gåtan som ger koordinater till slutburken. Man kan tex. ha en bildgåta kombinerat med en alternativ kluring eller gömma koordinater i beskrivningen på annat sätt. Det går då visserligen att finna burken helt utan GPS, men det är även möjligt att även hitta den med hjälp av GPS, vilket är det som krävs enligt guidelines.

Är du osäker rådgör vi gärna med dig. Kontakta oss så försöker vi hjälpa till med tips på hur du kan göra.

Är det några andra tillfällen jag behöver tänka på detta?

Ja, när det gäller geocacher av mer traditionell art (inte mysteries) placerade på en plats utan GPS-täckning måste du ha denna regel i åtanke. En traditionell geocache måste alltid vara placerad på de publicerade koordinaterna enligt guidelines (läs här). Är den då placerad inne i en byggnad, grotta eller dylikt utan GPS-täckning går det därför inte att påstå att man kan använda GPS för att hitta den. Dessutom är det svårt att exakt mäta ut platsen den ligger på (uppfyller alltså inte kravet på "accurate GPS coordinates"). Lösningen är då att göra om cachen till en mystery istället och placera cachen utanför byggnaden/grottan. Inuti placeras ledtrådar som ger koordinater till slutburken. Ett annat alternativ kan vara att införa ett extra delsteg som placeras utanför. Delsteget ska då innehålla vital information som är nödvändig för att cachen ska kunna finnas. I det senare fallet kan man troligen även registrera cachen som en multicache.

Ett annat vanligt fall är reflexspår. Ett reflexspår startar visserligen på en plats dit man kan ta sig med en GPS, men i praktiken är inte det en plats som är specifik nog att uppfylla kravet på GPS-användning fullt ut. Därför krävs att man inför något steg som uppfyller kraven ovan. Två enkla metoder är att man i slutet av reflexspåret lägger ett delsteg med koordinater till slutburken eller att man efter vägen skrivit ut delkoordinater till själva cachen.

Vi vet att det finns geocacher där ute som inte följer riktlinjerna i detta avseende.

Det är sant att det finns många cacher som inte följer dagens riktlinjer när det gäller GPS-användning. Det betyder dock inte att vi kan godkänna nya. Dessa godkännes för en tid sedan och tillåts ligga kvar, precis som riktlinjerna säger:

Observera att det finns inga prejudikat i placerandet av geocacher. Det innebär att tidigare publicering av en liknande geocache i sig inte är ett giltigt skäl för publicerandet av en ny geocache. Om det har publicerats en cache som bryter mot dessa riktlinjer uppmuntrar vi dig att rapportera detta. Att notera dock är att i det fall geocachen är publicerad före det datum då dessa riktlinjer utfärdades eller uppdaterades, är det sannolikt att den får kvarstå som den är.

Du kan därför inte hänvisa till en redan befintlig geocache och hävda att din borde bli godkänd.

Version 3.0 Senast ändrad 2013-04-17 Publicerad 2010-06-12

(c) 2010-2013 Sweden Reviewers