Det finns ju likadana cacher som min? Varför publiceras inte denna?

1.00 Categories: Guidelines info
Rate this Content 0 Votes


 

En av de vanligaste frågorna vi får är att man upptäckt en cache som är nära snarlik sin egna och hänvisar till den för att få sin cache publicerad. Denna FAQ vill försöka förklara bakgrunden till varför det inte är möjligt och hur riktlinjerna kring dessa frågor ser ut.

I inledningen till riktlinjerna står riktlinjerna står följande att läsa:

Observera att det finns inga prejudikat i placerandet av geocacher. Det innebär att tidigare publicering av en liknande geocache i sig inte är ett giltigt skäl för publicerandet av en ny geocache. Om en cache har publicerats som bryter mot dessa riktlinjerna uppmuntrar vi dig att rapportera detta. Men om cachen är publicerad före det datum då dessa riktlinjer utfärdades eller uppdaterades är det sannolikt att dessa cacher får kvarstå som dom är.

Geocacher som publiceras på geocaching.com skall alltid följa, den vid tillfället, gällande versionen av riktlinjerna. Men precis som så mycket annat här i världen, utvecklas och förändras dessa riktlinjer. Det är därför troligt att den snarlika cache du funnit på sajten publicerades under en annan tid och under andra riktlinjer. Av naturliga skäl skulle det vara ogörligt, att så fort man ändrar en del av riktlinjerna, gå igenom samtliga cacher som redan är publicerade och se till att de följer dagens regelverk. Av den anledningen har man bestämt att äldre cacher tillåts att få kvarstå under äldre regler trots att de inte kunnat godkännas idag. Det engelska uttrycket man använder för det är "Grandfathered". Därför kommer man att stöta på t.o.m. en del cachetyper (Webcam-cacher, Virtuella) som inte ens går att publicera idag. 

Och även om du skulle finna en cache som ser ut att vara snarlik och är publicerad nyligen kan du inte hänvisa till den som skäl för att din ska godkännas. Den kan se snarlik ut men ändå inte vara det. Varje geocache är unik. Det kan också skett ett misstag av den publicerande reviewern. Som texten säger ovan uppmanas du då att rapportera cachen i fråga så kikar vi på det.

 

Version 1.00 Publicerad 2012-01-25, Senast uppdaterad 2012-01-25

(c) 2010-2013 Sweden Reviewers