Greasmonkeyscript som visar procentvärde för favoriter

Posted by Z_Agori Berix Tuesday, December 28, 2010 9:02:00 PM Categories: gc.com Nyheter

På Lil Devil's sajt kan man nu komma över ett greasemonkeyscript som är en förbättring till de favoritsystem Geocaching.com införde i sin senaste uppdatering. Utöver antalet röster presenteras ett procentuellt värde av röstande i förhållande till antalet som hittat geocachen. Visserligen kan inte scriptet visa det rätta antalet "röstberättigade" eftersom det inte på ett enkelt sätt går att skilja på om en logg kommer från en premiummedlem eller inte men det ger ändå en intressant information. Ni kan ladda ner scriptet från tillverkarens webbplats.

Gravatar
(c) 2010-2015 Sweden Reviewers