Guidelines på svenska!

Posted by Z_Agori Berix Wednesday, October 13, 2010 9:16:06 AM Categories: Nyheter

Nu finns en översättning av vårt viktigaste styrdokument guidelines utlagt. Det är det dokument vi har att följa då vi granskar och godkänner geocacher. Det är också ett av de två dokument ni bekräftar att ni läst igenom och förstått då ni registrerar en geocache. Då detta inte är ett dokument av vanlig "licenskäraktär" skulle vi vilja se att alla verkligen gör det. Med en översättning till svenska hoppas vi nu att ännu fler verkligen gör det.

Ni hittar det uppe i menylisten till höger om FAQ.

Gravatar
(c) 2010-2015 Sweden Reviewers