Koordinatkontroll samt reservation Koordinatkontroll och reservation - Sweden Reviewers

Koordinatkontroll och reservation

1.02 Categories: Gömma cacher
Rate this Content 5 Votes

Jag har hittat en perfekt plats att gömma en cache på men vet inte om den är "ledig".

Ibland kan det vara svårt att veta om en plats är "ledig" för att lägga en cache på. Det kan ligga Multicacher med dolda delsteg eller finaler till både multicacher, mysteries, Letterboxes eller WherIGo-cacher i området. Kanske har du en komplicerad cache på gång som kräver ett visst mått av förberedelsetid som du inte vill lägga ner bara för att få reda på att platsen du valt är upptagen. Vi kan då hjälpa dig med en koordinatkontroll.

OBS! Genom åren har vi märkt en ökning i användandet av denna tjänst och vi vill därför be er vara så restriktiva det överhuvudtaget är möjligt med nyttjandet av den. Med en volym av runt 15.000 publicerade cacher på årsbasis är det lätt att förstå vad ett överutnyttjande innebär i tid för oss och hur publiceringstiden i slutändan påverkas. Vi vill kunna fortsätta att erbjuda detta men ber er tänka på att begränsa användandet enbart till tillfällen då det känns moviverat. Typiska sådana tillfällen vi ser är.

 • Komplicerade cacheplaceringar i form av klättring eller annat som gör det besvärligt att få den på plats.
 • Specialdesignade behållare som måste tillverkas och anpassas för den valda platsen.
 • Komplicerade mysteries vars lösning inte utan problem kan anpassas för ny placering.

Vi tror att med sunt förnuft kommer man långt vilket i sin tur gör att vi kan fortsätta erbjuda denna tjänst fullt ut till cacher där det är rimligt.

Gör så här:

 • Registrera en cache som vanligt. Du behöver dock inte fylla i den fullständigt utan det räcker om det finns tillräckligt med information för att vi ska kunna bedöma den. Normalt är korrekta koordinater, inklusive ev. delsteg och Final-koordinat tillräckligt. Men om gömstället är tveksamt med tanke på guidelines etc. är det bra om du skriver lite mer i en reviewer note som beskriver cachen och gömstället. Vi gör enbart en bedömning utifrån den information som finns tillgänglig och ber om förståelse för att cachen kanske inte godkänns i ett senare läge pga att ny information framkommit som vi inte kände till.
   
 • OBS! Har du flera alternativa koordinater du vill ha kontrollerade lägger du in dessa som extra waypoints av typen "Stages of a multicache". Förklara omständigheterna i en reviewer note så kikar vi på dom var för sig. Du kan sedan radera de du inte behöver.
   
 • Och här det viktigaste; skriv en reviewer note om att detta enbart är en koordinatkontroll och att ingen burk finns utlagd. Gör du inte det och cachen ser ok ut kommer vi annars att publicera den.
   
 • Vi kommer granska den och meddela resultatet i en reviewer note. Därefter tar vi den ur kön genom att avarkivera cachen med en disablelogg.  Så snart din cache är klar för publicering lägger du tillbaks den i kön igen genom att kryssa i rutan "Yes, this listing is active..." igen. Du hittar den när du editerar geocachen. Ett alternativ till det är att posta en "enable listing"-logg istället.
   
 • Radera inga reviewer notes. Om du gör det kommer vi förmodligen inte se att din cache varit kontrollerad och att vi godkänt placeringen. Det kan innebära att om en annan cache dyker upp i kön som "krockar" med din kommer den bli publicerad istället.
   
 • Om det dyker upp en cache under tiden i vår kö som "krockar" med din cache kommer vi att upptäcka det och fråga dig hur det går med din cache och om den ännu är aktuell. Får vi inget svar inom fem dagar ifrån dig kommer vi publicera den cache vi har i kön och "din" plats går förlorad. Max tid för en reservation är åtta veckor, därefter kommer vi inte längre ta hänsyn till din cache. Om du behöver längre tid av olika skäl, tag kontakt med oss så kikar vi självklart på det.

Vi hoppas på detta sätt att det blir möjligt att planera för lite mer avancerade cacher samtidigt som vi kan fortsätta att ge en så bra och smidig service till samtliga utläggare som det är möjligt.

Version 1.02 Publicerad 2010-05-07, Senast uppdaterad 2012-08-31

(c) 2010-2013 Sweden Reviewers