Kraata-Kal, ny svensk reviewer

Posted by Agori Berix Wednesday, November 9, 2011 5:48:00 PM Categories: Allmänt Nyheter

Efter sommaren intensiva cachepublicerande stod det rätt klart att vi behövde tillskott i vår skara för att på ett bra sätt hantera alla cacher som registreras i Sverige. Vi  har i tiden efter sommaren jobbar med detta och på FAD-dagens morgon publicerade Kraata-Kal sin första cache. Kraata-Kal blev därmed den åttonde svensk genom tiderna som kunde göra det (earthcacher borträknade). Den närmaste tiden innebär lärotid och att komma in i detta. Vi ber därför om förståelse och hoppas att ni repekterar vår önskan om att låta Kraata-Kal komma in i detta i lugn och ro.

Säkert är det många som undrar vem som döljer sig bakom detta nya nick men låt var sak ha sin tid. I sinom tid kommer säkert allt avslöjas men Kraata-Kal ber om förståelse för att denna tid inte är nu. Skulle någon ändå veta eller komma på vem som gömmer sig där ber vi er hålla det för er själva.

Just nu önskar vi bara säga... Välkommen som svensk cachereviewer Kraata-Kal!!

Gravatar
(c) 2010-2015 Sweden Reviewers