Lägesrapport och vädjan - vårstädning 2014:

Posted by Makuta Icarax Saturday, April 12, 2014 2:00:00 PM Categories: Nyheter

Vi har denna gång drygt 6000 cacher som vi identifierat med någon form av "problem". Tillsammans kan vi hjälpas åt att göra dessa problemfria igen!

 

Alla dessa cacher kollas manuellt och det underlättar för oss om man:

- alltid loggar Owner Maintenance (OM) varje gång man servat sin cache eller kontrollerat att den är okej.

- loggar Need Maintenance (NM) varje gång man stöter på en cache med oskrivbar loggbok. Med "oskrivbar" avses helt fulltecknad på alla sidor eller dyngsur. (En fuktig logg är som regel skrivbar.)

- avstår från att logga NM för att penna saknas eller är ur funktion (Det finns inget krav på att en cache ska innehålla en penna.)

- åtgärdar sin cache skyndsamt om man fått en NM-logg och därefter loggar OM

- postar en Note med tidsangivelse om när man beräknar att kunna återställa cachen igen, samt avaktiverar (”disablar”) den tills den är åtgärdad.

- tittar till sin cache om man får man ett antal DNFer på den och därefter bekräftar tillsynen med en OM-logg.

- loggar DNF om man letat ordentligt och inte hittar den inom rimlig tid.

- avstår från att logga DNF om det varit för mycket mugglare, regn eller annat som gjort att man inte hunnit/kunnat leta ordentligt, samt om man fått syn på men inte når fram/upp till behållaren. I dessa fall loggar man en Note.

 

Nu i första vändan avaktiverar vi de cacher som vi, baserat på vad vi kan läsa oss till, uppfattar som ologgbara. En månad efter första loggen från oss kommer vi att arkivera alla cacher som inte är åtgärdade eller det inte finns presenterat någon åtgärdsplan för. Vi stöter även på mängder av  cacher som det inte [längre] verkar vara något problem med, men som ändå har kvar ett NM-attribut. Dessa får en Reviewer Note som påminner om att logga OM.

 

Detta är ett tidskrävande arbete med många cachesidor och loggar att ta sig igenom och det kommer hända att vi drar fel slutsatser av det vi läser. Vet man då med sig att ens ”tvångsavaktiverade” cache är helt okej är det bara att

1) aktivera den igen med "Enable Listning" och

2) logga OM, dels för att få bort NM-attributet och dels för att tala om för kommande cachare att ”denna cache är det lönt att leta efter”.

 

Tack för er förståelse och hjälp med att hålla standarden uppe på det svenska cachebeståndet!

Gravatar
(c) 2010-2015 Sweden Reviewers