Letterbox Hybrid, att tänka på

1.00 Categories: Guidelines
Rate this Content 1 Votes

Lite bakgrund

Cachetypen Letterbox Hybrid bygger på och kombinerar de traditioner som utvecklats inom den ledtrådsbaserade hobbyn Letterboxing (med historia från mitten av 1800-talet) och den GPS-baserade hobbyn Geocaching, som bägge går ut på att hitta en burk. En Letterbox Hybrid är således tänkt att vara en traditionell letterbox, kompletterat med GPS-användning som en integrerad och väsentlig del. Det bästa sättet att titta på en letterboxhybrid är därför sannolikt att se det som två företelser i en. För det första har du en geocache som ska följa alla gängse regler som är uppsatt för den cachetyp du väljer att utgå ifrån. Du kan välja att utgå från alla typer av fysiska geocacher utom WherIGo (En WherIGo är alltid en WherIGo om det krävs en cartridge för att lösa den). Till det har du en letterbox i samma cache.

En viktig sak inom Letterboxing är att slutburken ska innehålla en stämpel, vilken ofta är handgjord och konstnärligt utformad för att passa till letterboxens tema. Besökarna stämplar sedan sin egen medhavda letterbox-bok med stämpeln från burken. Även för geocachetypen Letterbox Hybrid är det obligatoriskt att ha en stämpel i burken.

Viktigt inom geocaching är att det måste finnas ett GPS moment. Att hitta en parkeringsplats som startpunkt duger oftast inte för att uppfylla geocachingens GPS-krav.

Att logga en Lettebox Hybrid

För att logga en Letterbox Hybrid geocache finns formellt inga andra krav utöver en vanlig geocache, det vill säga att loggboken signeras. Dock är det så att letterboxare normalt har en personlig stämpel som de stämplar i loggboken i letterboxen. Loggboken för en Letterbox Hybrid är därför oftast utformad så att det finns gott om plats för stämplar. Det förekommer att cacheägare ber besökare som inte har med sig en personlig stämpel om att man använder stämpeldynan i burken till att sätta sitt tumavtryck i loggboken. Detta är ett trevligt sätt att knyta an till letterboxingens historia, men det måste alltså tydligt framgå att det är frivilligt att sätta tumavtryck, eftersom krav utöver att signera loggboken inte är tillåtet inom geocaching.

Utformning av en Letterbox Hybrid

Ledtrådarna inom letterboxing kan vara utformade på olika sätt, t ex en handritad karta med lite klurigheter, en detaljerad beskrivning steg-för-steg för hur man ska förflytta sig för att hitta slutgömman (t.ex. : "Tag vänster vid det gula hus du ser på bilden och fortsätt 350 meter. Där ser du en...") eller med ledtrådarna placerade på en sida på internet. Dessa letterbox-traditioner måste för cachetypen Letterbox Hybrid kombineras med GPS-användning. Här är ett exempel på en Letterbox Hybrid som lever upp till geocachingens krav, men samtidigt väl knyter an till letterboxingens traditioner se cachen Stures Brevlåda.

Många letterboxhybrider, kanske främst i USA, har särskilda sätt på hur man hittar cachen/boxen, beroende på om man är geocachare respektive letterboxare. Man har då designat de som en traditionell cache alternativt mystery med finalkoordinaten synlig och en startkoordinat som tar en till den ungefärliga plats letterboxaren startar sin jakt. Geocacharen kan då se på den som en traditionell cache och gå direkt till burken, eller välja att göra som letterboxaren och följa det utlagda spåret utan hjälp av GPS. Letterboxing är betydligt mer utbrett där, vilket nog förklarar en del av skillnaderna mot det vi är vana att se här.

I Sverige är det nog vanligast att man istället försöker kombinera båda företeelserna i en när man designar hybriden. Det innebär att man försöker göra något som både uppfyller geocachings riktlinjer på den cachetyp som ska utgöra geocachingdelen, men samtidigt få med klassiskt "letterboxtänk" med ledtrådar för hur du ska finna lådan. Det är därför kanske oftast med en mysterycache i baktanken som grund man designar cachen. Man kan se till att man börjar vid en exakt plats som kräver att man verkligen besöker den platsen. En bra sak är till exempel att be besökaren samla några uppgifter där som behövs i ett senare skede.

En annan metod är att man samlar uppgifter längs väggen och låter minst något moment innefatta en koordinat man ska ta sig till för att komma vidare. Koordinaten kan också vara för att hitta själva lådan. Vill man vara mest trogen Letterboxing är en lösning också att på slutet ange ett exakt avstånd och riktning från något (Tex. "När du kommit fram ser du en lyktstolpe. Lådan finner du 73 meter in i skogen i 234 graders riktning"). Det är en metod som uppfyller geocachings GPS-krav men också går att lösa med hjälp av en kompass om man så vill.

De två vanliga fel/missförstånd vi oftast råkar på i samband med letterboxhybrider:

  • GPS-kravet Man tänker att detta är en egen och speciell typ som kan hittas på andra sätt och inte behöver GPS-användning i sig. Det stämmer inte, en letterboxhybrid är att se som två olika företeelser sammanslagna som en. Geocachingdelen måste följa geocachings övriga riktlinjer vad gäller placering av fysiska geocacher. GPS-användningen är därför fundamental.

    Det måste ingå minst ett steg med GPS-användning. Att hitta en ungefärlig plats såsom en parkeringsplats eller en vägkorsning är inte tillräcklig GPS-användning, dit hittar man troligen utan GPS.

  • Stämpel Många tror att det är obligatoriskt att använda stämpel och stämpeldyna för att man ska få logga "found it" på geocaching.com. Det stämmer inte. Allt annat än en vanlig signatur (alltså inget krav på stämpel eller fingeravtryck och liknande) räknas som ALR, precis som vanligt. Självklart kan man önska att besökaren gör det som en frivillig uppgift, men allt för ofta kommer det formulerat som ett krav. Stämpel ska användas av letterboxare.
  •  

Version 1.00 Publicerad 2013-02-26, Senast uppdaterad 2013-02-26
 

(c) 2010-2013 Sweden Reviewers