Marknadsföring

1.00 Categories: Gömma cacher Guidelines
Rate this Content 0 Votes

UPPDATERAD SIDA HÄR: LÄNK

 

 

Nedanstående är gammal information

 

Guidelines säger följande om marknadsföring (läs här):

 

2. Geocacher med marknadsföringsinnehåll är inte tillåtna. Generellt sett kommer inte en reviewer att publicera geocacher som framstår som marknadsföring. En geocache med marknadsföringsinnehåll har någon eller några av följande kännetecken:

 1. Den kräver att cacharen besöker ett företag, kommunicerar med anställda och/eller köper en produkt eller tjänst.
   
 2. Den har övertoner av annonsering, marknadsföring eller reklam.
   
 3. Den innehåller länkar till företag, kommersiella annonssidor, välgörenhetsorganisationer, politiska eller sociala opinonsbildare.
   
 4. Den innehåller en logotyp till ett företag eller organisation, inklusive ideella organisationer.
   
 5. Namnet på ett företag eller kommersiell produkt omnämns i cachebeskrivningen.
   
 6. I ytterst sällsynta tillfällen gör Groundspeak undantag för en geocache med marknadsföringsinnehåll. Detta skall då göras upp innan geocachen placerats. Kontakta Groundspeak för förtydliganden i hur du ska få din geocache att följa riktlinjerna om din geocache innehåller marknadsföring på något sätt.

De vanligaste missuppfattningarna är följande.

 • - "Det är en ideell organisation". Reglerna om marknadsföring gäller alla organisationer, även ideella organisationer som t ex idrottsföreningar.
 • - "Jag har ingen anknytning till organisationen". Bedömningen görs objektivt, dvs det är texten i sig som bedöms. Cacheägarens relation till organisationen påverkar inte bedömningen.

För dem som önskar lägga ut en cache i syfte att marknadsföra t ex en förening finns möjligheten att kontakta Groundspeak för att få tillstånd till det. Detta är dock inget som vi svenska reviewers kan besluta om. Det har hänt ett par gånger i Sverige att organisationer fått särskilt tillstånd för cacher med marknadsföring av organisationen. Det har då enbart handlat om ideella organisationer.

Vid event gäller lite speciella regler för marknadsföring, se sidan om event.
 

Geocachingföreningar

För geocachingföreningar gäller något mindre stränga regler kring marknadsföring. Följande undantag gäller.

 • - En länk till föreningens webbsida är ok.
 • - En mindre logga är ok, maximalt av samma storlek som stat-baren på geocaching.com (200x50 pixlar)

Version 1.00 Publicerad 2012-01-29, Senast uppdaterad 2012-01-29

(c) 2010-2013 Sweden Reviewers