Sweden Reviewers

 

Ny punkt i riktlinjerna

Posted by Z_Agori Berix Tuesday, December 6, 2011 9:18:00 PM Categories: Nyheter riktlinjer uppdatering

Idag infördes en ny punkt i riklinjerna som syftar till att djur- och växtliv inte skadas under utövandet av geocaching. Tillägget går att hitta här i sin fulla ordalydelse och exakt hur det bör tolkas kommer vi att återkomma till inom kort.

Gravatar
(c) 2010-2015 Sweden Reviewers