Platser vi inte gömmer cacher på

1.01 Categories: Gömma cacher Guidelines
Rate this Content 6 Votes

Finns det särskilda ställen jag inte kan gömma cacher på?

Guidelines täcker alla de ställen du inte kan placera cacher på. Läs mer här. Detta dokument vill förtydliga omständligheterna kring ett par olika platser där vi inte godkänner cacheplaceringar. Dom täcks in i Guidelines men vi har valt att förtydliga det lite eftersom vi får in många cacher med de placeringarna.

OBS! Kom ihåg att detta inte är en komplett lista. Det betyder alltså inte att bara för att det inte nämns här är det tillåtet att gömma en cache på det stället. Vi har bara valt att lyfta fram några av de platser vi ofta får in cacher på som vi inte kan godkänna.

 

Kyrkor

Svenska kyrkan har varit i kontakt med oss och undanbett sig placering av cacher inom deras område. Det innebär närheten av kyrkan, begravningplatser samt området innanför kyrkomurarna. Observera att detta förbud gäller hela (även utsidan) kyrkomuren. Dessa murar förstörs oerhört lätt av oförsiktiga letare och är därför klart olämpliga som gömställe. 

 

Fornminnen

Fornminnen skyddas enligt svensk lag av fornminneslagen och vi tillåter inga placeringar i eller i omedelbar närhet till sådana. Vi vill ha ett "säkerhetsavstånd" av 25-50 meter från ett fornminne för att undvika risken att letare skadar ett fornminne pga. dålig GPS-mottagning tex.

TIPS! Riksantikvarieämbetet har en utmärkt sökfunktion du kan använda för att kontrollera hur det fornminnen ligger i närheten av den plats du funderar att placera en cache på. Det går att söka via karta eller plats. Länken dit är http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html Ett sätt att snabbt komma igång är att scrolla in kartan till rätt område, kryssa i rutan "sök inom befintlig kartbild" bland sökalternativen till vänster och därefter klicka på "Sök".

 

Fågelskyddsområden och boplatser för skyddade fågelarter

Vi tillåter inte längre placeringar av cacher i fågelskyddsområden med helt eller begränsad tillträde delar av året. Detta eftersom det visar sig att många letare inte bryr sig om sådana tillträdesförbud och därmed stör fågellivet. Ej heller tillåts placering av cacher i närheten av skyddade fågelarters boplatser pga. risken för att störa dom.

 

Parkeringsgarage

Pga av incidenter med parkeringsvakter mm. tillåts inte längre placering i parkeringsgarage utan tillstånd av garageägaren. Om ni fått sådant tillstånd kan ni skriva det i en reviewer note. Se då helst till att namn och telefonnummer till den som givit er tillstånd finns med.

 

Version 1.01 Publicerad 2010-05-10, Senast uppdaterad 2010-06-09

 

(c) 2010-2013 Sweden Reviewers