Om event

Posted by Z_Agori Berix Tuesday, September 11, 2012 8:43:00 PM Categories: gc.com riktlinjer

 

Vi har på sistone fått en hel del event som vi tyvärr inte fått publicera då de inte följt riktlinjerna när det gäller en speciell punkt. Så här säger riktlinjerna om publicering av event i samband med andra externa händelser och evenemang (Hela ordalydelsen finns här)

If an event is already organized outside of the geocaching community, and/or it would take place regardless whether or not it is listed on Geocaching.com, it is likely not an event cache. Examples include music festivals, neighborhood or block parties, and organized sporting events.

 

Vad det betyder är alltså att man inte kan anordna ett geocachingevent i samband med t.ex en festival, idrottsevenemang, kulturdag eller liknande. Ett geocachingevent ska vara något som anordnas av geocachare för geocachare och om det externa evenemanget kommer gå av stapeln alldeles oavsett om ett geocachingevent publiceras i anslutning så är det inte publicerbart. Om man tänker efter ett ögonblick vad tanken med ett geocachingevent är för något inser man att det egentligen inte är så konstigt. Och det finns ju faktiskt redan ett evenemang att gå på, även om det inte är registrerat på geocaching.com

Vår erfarenhet från nyligen gjorda appeal-fall (cacher där Groundspeak uttalat sig) visar att det är svårt att få undantag från denna del av riktlinjerna. Om man lägger eventet långt ifrån (=miltals) det externa evenemanget har vi dock sett att man har en chans.

Gravatar
(c) 2010-2015 Sweden Reviewers