en reviewers arbetsuppgifter Vad gör (och inte gör) en reviewer? - Sweden Reviewers

Vad gör (och inte gör) en reviewer?

1.00 Categories: Tips
Rate this Content 1 Votes

 

Vi får många frågor av olika slag. Det mesta är sådant vi kan hjälpa till med men inte allt. Här försöker vi förklara vilka våra arbetsuppgifter är

 

Saker vi gör

Granska och publicera cacher

Vår huvudsakliga uppgift är att granska cacher innan dom publiceras på geocaching.com. Vi granskar och ser till att de följer de krav och riktlinjer Groudspeak har satt upp. En vanlig missuppfattning är ochså att vi granskar cacher mot copyrightfrågor och annat vilket inte stämmer. Detta regleras i de användarvillkor du som utläggare godkänner och är inget som vi granskar. Så snart vi sett att cachen följer guidelines publicerar vi cachen vilket också är en del av vår uppgift.

Inom detta hjälper vi också till med råd och tips om hur man kan göra en cache publicerbar i det fall vi ser problem med cachen.

Arkivera och "städa upp" bland cacher som inte underhålls av sina ägare

Vi kikar på alla "Needs Archive" som skickas in inom Sverige och i det fall vi finner problem avaktiverar vi cachen och kontaktar cacheägaren. Sker inget arkiveras cachen efter att en tid passerat.

Vi gör även egna sökningar efter cacher som varit inaktiva ett tag eller som har haft många DNF-loggar. Vi inaktiverar och ber cacheägaren kika på cachen. Görs inget arkiveras cachen efter att en tid passerat.

Hjälpa till med koordinatflytter över 161 meter

I sällsynta fall behöver cachen flyttas längre än 161 meter. Kortare avstånd kan ni ordna själva men för längre flytter måste vi göra det åt er. Mejla oss så hjälper vi er. Vi kommer då göra en ny granskning av cachen för att se att tex. inga krockar mm. uppkommer pga. flytten.

Svara på frågor

Vi svarar på frågor inom våra ansvarsområden och hur man gör vissa saker på geocaching.com. Vi ber om förståelse för att vi kanske inte kan svara direkt och hoppas samtidigt att ni kan finna några av era svar här i de guider och FAQ:s vi publicerat.

 

Saker vi inte gör

Sen finns det också en del saker vi tyvärr inte kan hjälpa till med.

Granska cacheloggar

Vår uppgift är inte att granska och radera cacheloggar mm. Detta är cacheägarens ansvar och ingår i det underhåll man åtagit sig att utföra enligt guidelines när man fick sin cache publicerad. Vi kan inte hjälpa till med detta.

Medla mellan cachare

Vår uppgift är inte att medla i dispyter som uppstått mellan cachare om loggningar, cacheplaceringar mm. Groundspeak har en speciell avdelning som handhar denna typen av frågor dit man kan vända sig. Se kontaktinformation nedan.

 

Kontaktvägar

Det går utmärkt att ta kontakt med oss via vårt kontaktformulär när det gäller de frågor vi sköter. Enda undantaget är om det gäller cacher ni tycker borde arkiveras. Då vill vi att ni istället postar en log av typen "Needs Archive" på cachen så blir det lättar för oss att administrera det hela.

För frågor vi inte sköter går det att ta kontakt med Groundspeaks speciella kundavdelning. Mejla till adressen contact@geocaching.com för att få hjälp

Är du copyrightinnehavare och upptäcker att något av dina verk felaktigt publicerats kan du läsa sektion sju i användarvillkoren hur du ska göra för att få hjälp.

 

Version 1.00 Publicerad 2010-06-29 Senaste ändring 2010-06-29

(c) 2010-2013 Sweden Reviewers