Granskningsprocessen - Att få sin cache snabbt publicerad

1.01 Categories: Gömma cacher Tips
Rate this Content 3 Votes

 

 

I detta dokument vill vi beskriva hur granskningsprocessen går till och hur vi tillsammans kan se till att din geocache publiceras så snabbt och enkelt det bara är möjligt.

Innehåll:

Begrepp

Här förklarar vi några vanliga begrepp som det är bra att känna till.

Status:

En opublicerad cache kan ha två olika status: Aktiverad och avaktiverad. Vi ser enbart aktiverade cacher i vår granskningskö. Det innebär att om vi eller ni avaktiverar cachen syns den inte längre för oss och vi kommer inte att granska den vidare förrän den aktiveras igen. För att se om cachen är aktiverad eller ej kan ni titta på den röda texten alldeles på toppen av cachen. Här visas exempel på hur en aktiverad respektive avaktiverad cache ser ut:

Aktiverad cache (notera att den röda texten enbart har en punkt). Dessa cacher ser vi i kön:

Avaktiverad cache (notera att den röda texten består av tre punkter. Notera den inringade texten). Dessa cacher ser vi inte i vår kö. Aktivera cachen om du vill vi ska kika vidare på den:

 

Aktiverade geocacher kommer vi regelbundet kika på och försöka, tillsammans med dig, arbeta för att få publicerade så snabbt som möjligt. Om vi inte får svar av dig eller om vi känner att du behöver mer tid för att åtgärda ett problem kommer vi att avaktivera cachen. Du kan även göra det själv om du känner att du behöver arbeta om den och det kommer ta längre tid att göra det. En avaktiverad cache kommer vi inte hantera men den kan trots det dyka upp i olika sökningar vi gör.

För att aktivera/avaktivera cachen använder du enklast menyvalet i navgationsmenyn till uppe till höger. Klicka på valet och fyll i orsaken i loggrutan samt spara loggen.

 

Reviewer notes

När du fyller i beskrivningen finns i botten en ruta med rubriken "Anteckning til reviewern". Där kan du fylla i sådant som du tror kan snabba upp granskningsprocessen. Typiska saker kan vara hur cachen är placerad om du tror att det är en tveksam placering, att den är placerad en bit bort från det närliggande fornminnet eller kyrkogården etc. Försök tänka dig in i vår sitaution och fyll i sådant som du tror vi kanske kommer fråga om i annat fall.

Det du fyller i här kommer generera en logganteckning. Du ser den bland de vanliga loggarna längst ner i beskrivningen. OBS! När du i ett senare skede går in för att redigera din cache kommer den rutan vara tom. Du behöver inte skriva in samma info en gång till, loggen finns redan. Skriver du in nåt igen skapas en ny logg som läggs till den andra.

Reviewer notes är också det sätt vi vill använda när vi kommunicerar med er under granskningsprocessen. Vi kommer att skriva in en reviewer note om vi upptäcker något problem som vi behöver er hjälp med att åtgärda. Vi vill sedan att ni svarar med en reviewer note på samma sätt och inte via E-post. Här finns en instruktion hur man skapar en sådan. Detta har fördelen att:

 • Det går snabbt.
 • All information finns finns samlad på rätt ställe och inte i en speciell reviewers mejlbox.
 • Reviewer notes raderas automatiskt när vi publicerar cachen. Skulle du skriva en vanlig note kommer den finnas kvar efter det att vi publicerat cachen.

Tillbaka

Granskningsprocessen

Generellt kommer hela processen skötas av en och samme reviewer. Detta ger en kontinutet, minskar misstag och gör att vi inte behöver sätta oss in i fallet från början varje gång. Vi granskar generelt sett cacherna i den ordning de skapats men avvikelser förekommer. Vid vissa tillfällen tar vi t.ex. hjälp av varandra för att försäkra oss om likabedömning från fall till fall och i vissa fall tar vi även hjälp av internationella reviewers när tveksamhet råder. Normalt sker det inom vårt normala tidsspann på 72 timmar och det är därför inte alltid ni märker att det skett.

När vi granskar cachen åt er handlar det om att se till att cachen följer riktlinjerna. För en snabb hantering är vi därför beroende av er hjälp. Använd reviewer notes för att förklara sånt som är tveksamt eller du inte tror framgår i beskrivningen. Vi kommer annars be er komplettera uppgifterna med en försening som följd.

Om vi behöver mer uppgifter eller din hjälp att åtgärda ett problem kommer vi att skriva en reviewer note. En vanlig missuppfattning är att vi mejlar er. Så är inte fallet, det mejl ni får genereras automatisk av sajten. Ibland kan dessa mejl inte nå er av olika anledningar så ta för vana att gå in och kika på cachen då och då. Scrolla ner och kontrollera loggarna för att se om vi lämnat något meddelande.

Efter vi skickat er en reviewer note kontrollerar vi cachen med jämna mellanrum för att se om ni svarat/åtgärdat problemet.  Har vi inte hört något från er efter ca tre dagar påminner vi er och efter ytterligare tre dagar avaktiverar vi cachen för att ge er längre tid att åtgärda problemet. Om inget skett med cachen efter ca 1 månad arkiveras cachen. Observera att detta är en generell beskrivning, avvikelser förekommer självklart.

Tillbaka

Frågor och svar:

Hur länge dröjer det innan ni börjar granska min cache eller fortsätter med den efter att jag åtgärdat det ni bett mig göra?

Vårt mål är att göra detta inom 7 dygn men normalt går det snabbare än så. Flödet av cacher i Sverige är starkt säsongs- och veckodagsberoende. Därför tar det normalt längre tid att få svar om vår, sommar och höst samt under fredag-måndag.

Inget händer med min cache trots att jag gjort vad ni bett mig om och att den är klar att publiceras?

 • Kontrollera om reviewern lämnat någon reviewer note till cachen.
 • Kontrollera status på cachen (se ovan) och försäkra dig om att den är aktiv.
 • Om det gått mer än 7 dygn efter senaste åtgärd så ta kontakt med oss. I dessa fall är det bästa att mejla oss. Finns det reviewer notes på cachen så mejla den reviewer som skrivit den sista. Om inga notes finns kontakta oss via vår kontaktsida.

Behöver jag förklara hur min mystery fungerar?

Nej, normalt sett behöver vi inte veta det. Det vi granskar är att cachen har något moment av GPS-användande och mysteryn i övrigt följer riktlinjerna (främst att all info finns tillgänglig och att inga förbjudna filer eller nerladdningar krävs). Vid tveksamheter kommer vi fråga men exakta detaljer om mysteriet behöver vi väldigt sällan veta.

Tillbaka

Checklista

Innan ni sänder in en cache för granskning kan en kort avstämning av dessa punkter göra att er cache publiceras snabbare:

 • Kontrollera dina koordinater. Använd den lilla kartbilden i cachen för att se till att den ser ut att ligga där den ska.
 • Kontrollera att den inte ser ut att ligga för nära någon synlig cache. Se detta dokument om hur du gör det. Den kan fortfarande ligga för nära dolda delsteg och finaler men då har du gjort vad du själv kan göra.
 • Om du lagt ut en mystery, wherigo,  multi eller en letterbox, se till att finalen och eventuella fysiska delsteg är inlagda. Se här för en beskrivning hur man gör.
 • Stäm av din placering mot vår lista över platser vi inte gömmer cacher på. Vid tveksamheter, förklara i en reviewer note hur cachen är placerad.
 • Om du placerat cachen en bit hemifrån, förklara i en reviewer note hur servicen på den ska skötas.
 • Läs igenom texten och kolla av att cachen inte kan anses vara kommersiell eller innehålla åsiktspåverkan. Se dessa delar av riktlinjerna: Kommersiella cacher, cacher med åsiktspåverkan.
 • Om du konstruerat en mystery eller en letterbox hybrid; fundera igenom lösningen och försäkra er om att den innehåller något moment av GPS-användande i sig. Se detta dokument för en förklaring.

Tillbaka

Version 1.01 Publicerad 2011-05-02, Senast uppdaterad 2011-05-09

(c) 2010-2013 Sweden Reviewers