Statistik och driftsinformation

Posted by Z_Agori Berix Sunday, June 13, 2010 11:16:42 PM Categories: Nyheter uppdatering

Idag publicerar vi två förändringar på sajten.

Vi har nu lagt in vår nya version av reviewerstatistiken på sajten. Vi har börjat med att presentera data på samma sätt som tidigare men har försökt göra statistikfunktionen så flexibel som möjligt för att möjliggöra lite nya typer av statistik i framtiden. Vi funderar fortfarande över möjligheterna och tror att vi snart har lite mer vi kan visa.

Den andra förändringen är att vi skilt på nyheter som rör driftsinformation på framför allt geocaching.com från övriga nyheter och placerat dessa överst på startsidan. Vi hoppas på detta sätt lyfta fram mer akuta nyheter och tydliggöra dom.

Gravatar
(c) 2010-2015 Sweden Reviewers