Publicera cacher en bestämd tid

1.00 Categories: Gömma cacher
Rate this Content 6 Votes

Jag vill ha min cache eller min cacheserie publicerad en viss tid. Kan ni hjälpa mig?

 

Normalt vill vi att cacherna ni släpper till oss ska vara publicerbara och helt klara när ni släpper dom för granskning. Vi kommer då publicera dom vid första bästa tillfälle så snart vi granskat dom. Men i vissa fall kanske ni har önskemål om publicering på en bestämd tid av olka skäl. Ni kanske vill publicera en hel serie av cacher samtidigt tex. Vi kan då under vissa förutsättningar hjälpa er med det bara ni är ute i god tid. Följande riktlinjer har vi satt upp.

För enstaka cacher:
Skriv en tydlig reviewer note som talar om när ni vill ha cachen släppt.

Vi behöver ha din cacher släppt i kön minst 7 dygn före tänkt publiceringstid för att vi ska kunna ha en rimlig chans att kunna uppfylla ert önskemål och är man ute i god tid är chansen större att vi hinner med. Ju tidigare du är ute, desto större chans att det du får den när du vill ha den. Cacher släppta till kön närmare än sju dygn innan kommer kanske inte bli släppta på den önskade tiden. Vi kommer dock inte släppa cachen före önskad tid.

 

För en cacheserie med fler cacher:
Skriv en tydlig reviewer notesamtliga cacher som talar om när ni vill ha serien släppt.

Beroende på antal cacher i serien, hur komplex serien är och vår övriga arbetsbelastning kan vi behöva olika lång tid. Ta gärna kontakt med oss i god tid innan om ni vet med er att det rör sig om en större serie (20+ cacher) eller om ni känner på er att kan bli en komplicerad granskning (cachetätt område t.ex.) så bestämmer vi ut tider med er. För mindre serier kan 7 dygn före vara tillräcklig för att vi ska kunna hjälpa dig men tänk då på att om vi finner något problem med någon av cacherna finns det förmodligen inte nog med tid innan för att du ska hinna åtgärda problemet.
 

Version 1.01 Publicerad 2010-05-07, Senast uppdaterad 2015-09-18

(c) 2010-2013 Sweden Reviewers