Uppdatering av geocaching.com

Sweden Reviewers

 

Uppdatering av gc.com den 31 augusti

Posted by Z_Agori Berix Tuesday, August 31, 2010 10:22:06 PM Categories: gc.com uppdatering

Så var det dags för en uppdatering av  geocaching.com-sajten igen. Denna gång har man kocentrerat sig på framför allt diverse buggfixar, varav den viktigaste nog kan sägas vara det sporadiska felmeddelandet man fått vid uppladdning av bilder. Detta ska nu fungera bättre. Andra problem som har lösts denna gång är att det inte gått att adoptera trackables eller ställa in dess samligsbarhet.

En synbar skillnad har man också genomfört. Den kommer enbart att märkas för en del användare. Numer är det nämligen obligatorisk att ange sina hemkoordinater innan man kan skapa en ny cache. Det är viktigt att poängtera att man självklart inte behöver ange exakta koordinater, men att dom bör ligga inom max ca fem minuters körväg från hemifrån. Vi reviewers ser inte heller dessa koordinater utan enbart hur långt det är ifrån den cache du placerat. Vi använder sen den informationen för att bedömma möjligheten att kunna serva cache vid behov.

Men man vinner också en del fördelar utöver detta med att ange sina hemkoordinater. Länken som visar cacher från hemkoordinaterna fungerar som den ska och veckobreven kommer innehålla relevanta event mm, bara för att nämna något. En annan fördel är att när man skapar en ny cache kommer koordinaten defaultas till E istället för W vilket skapar onödiga förseningar vid cachegranskningen. Kort sagt tror vi att den här uppdateringen kommer underlätta vårt arbete och snabba upp processen ytterligare samtidigt som det ger alla användare ett mervärde.

Gravatar
(c) 2010-2015 Sweden Reviewers