Uppdatering av rutin kring arkivering av opublicerade geocacher

Posted by Z_Agori Berix Wednesday, December 4, 2013 11:56:00 AM Categories: Allmänt gc.com Nyheter

Vi har i dagarna uppdaterat den FAQ som beskriver hur vi arbetar med arkivering av opublicerade cacher. Bakgrunden är att Groundspeak avser att ta ett större grepp i syfte att  underhålla och rensa databasen från de opublicerade geocacher som övergivits och ligger kvar i systemet. Antalet har under åren växt och har med tiden blivit ett allt större problem. Och precis som man vill hålla efter redan publicerade geocacher och ta bort sådant som övergivits av cacheägarna vill man även ta bort sådant som aldrig heller blivit publicerat. Det kan kanske upplevas som onödigt men de finns flera olika bakomliggande skäl. För att inte göra denna nyhet onödigt lång ber vi att få hänvisa till artikeln som är länkad ovan. Vi har arbetat med frågan i några år men kommer nu även, då Groundspeak förser oss med material, arkivera opublicerade geocacher som inte uppdaterats på lång tid (f.n. ett år). Genom att göra detta kommer granskningsprocessen snabbas upp (mindre stopp)  bl.a. uppnås, bara för att nämna något.

Grundtanken när man registrerar en cache bör alltid vara att man avser att publicera den inom kort. Vi är självklart fullt medvetna om att det finns längre planer som gör att det inte alltid stämmer och så måste det också få vara såklart! Dessa gånger bör dock ses som undantag och genom att då kommunicera sina planer via reviewer notes på cachesidan, där man berättar kort om vad som är på gång och när den planeras att släppas, kan missförstånd undvikas och tid sparas. Och om man i framtiden bestämmer att istället automatisera den här arkiveringsprocessen kan det vara bra att regelbundet uppdatera beskrivningen med en ny note, alternativt uppdatera beskrivningen. Detta kommer göra att cache inte sorteras ut som övergiven.

Till sist vill vi bara nämna att det alltid kommer vara möjligt att få sin geocache avarkiverad om man inte vill registrera en ny, vilket är det föredragna sättet. Även om det inte är helt uppenbart var man hittar det, så beskriver vi i vår FAQ var man finner länkar till samtliga (inklusive arkiverade) geocacher man äger.

(c) 2010-2015 Sweden Reviewers